Operaty rybackie - informacje o operatach - (termin posiedzenia: 27-10-2022)

Informujemy, że dnia 27 października 2022 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie. Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów: