Operaty rybackie - informacje o operatach - (termin posiedzenia: 28-04-2022)

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 28.04.2022 r. będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

 1. Obwód rybacki jeziora Orkusz na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Liwa
 2. Obwód rybacki jeziora Pobłędzie w zlewni rzeki Żytkiejmska Struga nr 2
 3. Obwód rybacki Jeziora Czarne na cieku bez nazwy uchodzącym do jeziora Zamkowe - nr 1
 4. Obwód rybacki Jeziora Parnowskie (Parnowo) na rzece Czerwona -nr 1
 5. Obwód rybacki Jeziora Koziczyn (Głębokie) na cieku Dopływ z Jeziora Głębokiego uchodzący do rzeki Ilanka nr 1
 6. Obwód rybacki Jeziora Drzewiany II w zlewni rzeki Radew - nr 1
 7. Obwód rybacki Jeziora Helka na cieku Dopływ z Zachełmia uchodzącym do rzeki Rega - nr 1
 8. Obwód rybacki Jeziora Mironów na cieku bez nazwy uchodzącym do Jeziora Grochacz (Grodzkie) - nr 1
 9. Obwód rybacki Jeziora Opatówek w zlewni rzeki Chociel - nr 4
 10. Obwód rybacki Jeziora Paweł (Pował) na Kanale Prądnik uchodzącym do Jeziora Kościelne (Lipiańskie Południowe) - nr 1
 11. Obwód rybacki Jeziora Rogówko na cieku Dopływ spod Rogówka uchodzącym do rzeki Brzeźnicka Węgorza - nr 1
 12. Obwód rybacki jeziora Bukowo Duże na rzece Bukówka nr 2
 13. Obwód rybacki jeziora Łękuk w zlewni rzeki Ełk nr 15
 14. Obwód rybacki jeziora Długie na cieku Struga Miłakówka nr 2
 15. Obwód rybacki Jeziora Popiel (Studnica, Zofianka) na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Mołstowa - nr 1
 16. Obwód rybacki Jeziora Stobno na rzece Stobnica - nr 1
 17. Obwód rybacki Jeziora Węgorzyce na cieku Dopływ z jeziora Węgorzyce uchodzącym do rzeki Stepnica - nr 1
 18. Obwód rybacki Jeziora Długie na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Leśnica - nr 1
 19. Obwód rybacki Jeziora Kołtki (Kątnica) na cieku Odpływ Południowy z Jeziora Bobięcińskie Wielkie (Bobęcino Wielkie) uchodzącym do Jeziora Przyradź – nr 3
 20. Obwód rybacki Jeziora Świdno (Drzewno) na Kanale Głęboki (Kanale Leśny) uchodzącym do rzeki Myśla – nr 1
 21. Obwód rybacki Jeziora bez nazwy na rzece Myśla - nr 1

mgr inż. Agnieszka Sobańska
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie