Operaty rybackie - informacje o operatach - (termin posiedzenia: 28-07-2022)

 

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 28.07.2022 r. będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

 

Nazwa i numer obwodu rybackiego:

1    Obwód rybacki Jeziora Mnisze na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Warta – Nr 1
2    obwód rybacki jeziora Przyłęg na cieku Przyłęg – Nr 1
3    Obwód rybacki jeziora Piskorzewskie w zlewni rzeki Pisa nr 63
4    Obwód rybacki jeziora Miałkie nr 31
5    Obwód rybacki jeziora Kuchenka nr 27
6    Obwód rybacki jeziora Runowskie Małe na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Orla nr 1
7    Obwód rybacki jeziora Wełpińskie na cieku Bysławska Struga nr 1
8    Obwód rybacki jeziora Jesieryń w zlewni rzeki Szeszupa nr 35
9    Obwód rybacki jeziora Konotop Mały na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa- Nr 1