Operaty rybackie - informacje o operatach - (termin posiedzenia: 28-07-2022)

 

Informujemy, że dnia 28 lipca 2022 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie. Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

 

l.p.

Obwód Rybacki

Wynik za/przeciw

1

Obwód rybacki Jeziora Mnisze na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Warta – Nr 1

Opiniowanie przeniesiono na posiedzenie  dnia 25-08-2022

2

Obwód rybacki jeziora Przyłęg na cieku Przyłęg – Nr 1

4/0

3

Obwód rybacki jeziora Piskorzewskie w zlewni rzeki Pisa nr 63

4/0

4

Obwód rybacki jeziora Miałkie nr 31

4/0

5

Obwód rybacki jeziora Kuchenka nr 27

4/0

6

Obwód rybacki jeziora Runowskie Małe na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Orla nr 1

4/0

7

Obwód rybacki jeziora Wełpińskie na cieku Bysławska Struga nr 1

4/0

8

Obwód rybacki jeziora Jesieryń w zlewni rzeki Szeszupa nr 35

4/0

9

Obwód rybacki jeziora Konotop Mały na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa- Nr 1

4/0