Operaty rybackie - informacje o operatach - (termin posiedzenia: 28-10-2021)

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 28 października 2021 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

 1. Obwód rybacki jeziora Przytomne w zlewni rzeki Rakutówka nr 1
 2. Obwód rybacki jeziora Brody (Żurawie, Krępkowickie) na rzece Sitnica
 3. Obwód rybacki jeziora Dobropolskie (Golenickie) na Kanale Kruszwin (Dopływ z jeziora Dobropolskiego) uchodzącym do rzeki Myśla nr 1
 4. Obwód rybacki jeziora Liniewskie na cieku Dopływ z jeziora Liniewskiego w zlewni rzeki Mała Wierzyca (Kamionka, Kaczynka, Kacinka)
 5. Obwód rybacki jeziora Miłoszewskie na rzece Bolszewka nr 1
 6. Obwód rybacki jeziora Linowa (Linówa) na cieku bez nazwy w zlewni cieku Dopływ spod Jonkowa (Kanał Trojański)
 7. Obwód rybacki jeziora Słosineckie (Słosineckie Wielkie) na rzece Studnica nr 1
 8. Obwód rybacki jeziora Czarne na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Gwda nr 1
 9. Obwód rybacki jeziora Siekiera na cieku Struga Młyńska nr 2
 10. Obwód rybacki jeziora Wapnickie Północne na kanale Sicko (Dopływ z jezior Wapnickich) nr 1
 11. Obwód rybacki jeziora Es na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Paklica nr 1
 12. Obwód rybacki rzeki Czarna Konecka nr 1
 13. Obwód rybacki jeziora Juchacz na cieku Struga Jelonek nr 1
 14. Obwód rybacki jeziora Zamkowe na cieku bez nazwy uchodzącym do cieku Dopływ z jeziora Długiego (Dopływ z jeziora Nidno) nr 1
 15. Obwód rybacki jeziora Łączno (Zielone) na rzece Grabowa nr 1
 16. Obwód rybacki jeziora Pajerskie na cieku Dopływ z jeziora Pajerskiego uchodzącym do rzeki Pierska Struga nr 1
 17. Obwód rybacki jeziora Śmiardówka na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Głomia nr 1
 18. Obwód rybacki jeziora Dąbrówka na kanale Kanał Juranda (Młynówka Malborska) nr 3
 19. Obwód rybacki jeziora Postne na cieku Dopływ z jeziora Postne uchodzącym do rzeki Myśla nr 1

 

mgr inż. Agnieszka Sobańska
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie