Operaty rybackie - informacje o operatach - (termin posiedzenia: 28-12-2023)

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 28.12.2023 r. będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

 

 1. Operat rybacki jeziora bez nazwy (Czarne Małe) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca
 2. Operat rybacki jeziora Kierskie na rzece Samica nr 1 w regionie rzeki Warty
 3. Operat rybacki rzeki Strwiąż nr 1
 4. Operat rybacki rzeki Osława nr 1
 5. Operat rybacki rzeki San nr 4
 6. Operat rybacki rzeki San nr 5
 7. Operat rybacki jeziora Białe na cieku Dopływ z Komorowa nr 2 w zlewni rzeki Morąg
 8. Operat rybacki rzeki Brda nr 8
 9. Operat rybacki rzeki Brda nr 10
 10. Operat rybacki rzeki Kamionka nr 2
 11. Operat rybacki rzeki Kamionka nr 4
 12. Operat rybacki rzeki Mątawa nr 4
 13. Operat rybacki rzeki Sępolna (Sępolenka) nr 2
 14. Operat rybacki rzeki Solinka nr 1
 15. Operat rybacki rzeki San nr 2
 16. Operat rybacki rzeki San nr 1
 17. Operat rybacki jeziora Łomno Duże na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Sadowicka nr 1 - ANEKS
 18. Operat rybacki rzeki Wiar nr 1
 19. Operat rybacki jeziora Słupowskie na rzce Krówka nr 1 - ANEKS
 20. Operat rybacki Wielki Kanał Brdy nr 1
 21. Operat rybacki jeziora Niewierz na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca

 

dr inż. Hanna Draszkiewicz-Mioduszewska  
Sekretarz Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie
Instytut Rybactwa  Śródlądowego w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn
+ 48 89 524 10 45
operaty.rybackie@infish.com.pl