Operaty rybackie - informacje o operatach - (termin posiedzenia: 28-12-2023)

Informujemy, że dnia 28 grudnia 2023 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie. Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

dr inż. Hanna Draszkiewicz-Mioduszewska
Sekretarz Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie
Instytut Rybactwa  Śródlądowego w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn
+ 48 89 524 10 45
operaty.rybackie@infish.com.pl