Operaty rybackie - informacje o operatach - (termin posiedzenia: 29-02-2024)

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 29.02.2024 r. będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

 

 1. Operat rybacki rzeki Wda nr 11
 2. Operat rybacki rzeki Noteć nr 8
 3. Operat rybacki jeziora Chodzieskie na rzece Bolemka nr 1
 4. Operat rybacki rzeki Wąska nr 2 w zlewni kanału Kanał Elbląski
 5. Operat rybacki jeziora Czarnoleskie na rzece Więgiermuca
 6. Operat rybacki jeziora Jelonek na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wda
 7. Operat rybacki jeziora Kazubskie na cieku Dopływ z jez. Wielkiego nr 1 w zlewni rzeki Wierzyca
 8. Operat rybacki jeziora Klasztorne na rzece Mała Supina (Mała Słupina, Klasztorna Struga) nr 2
 9. Operat rybacki jeziora Łapińskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Radunia
 10. Operat rybacki jeziora Marchowo Wschodnie na cieku Zagórska Struga (Zagórzanka) nr 2
 11. Operat rybacki jeziora Moczydło (Żakowo) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słupia
 12. Operat rybacki jeziora Orle na rzece Reda nr 2
 13. Operat rybacki jeziora Płaczewo w zlewni rzeki Piesienica
 14. Operat rybacki jeziora Półwieś na cieku Struga Młyńska nr 2 w zlewni rzeki Wierzyca
 15. Operat rybacki rzeki Radunia nr 4
 16. Operat rybacki rzeki Radunia nr 5
 17. Operat rybacki jeziora Warleńskie (Warlińskie) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słupia
 18. Operat rybacki jeziora Wielkie na cieku Dopływ z jeziora Wielkiego nr 2 w zlewni rzeki Wierzyca
 19. Operat rybacki jeziora Wysockie na cieku Dopływ z jeziora Wysockiego w zlewni rzeki Strzelenka
 20. Operat rybacki jeziora Wysoka (Wycztok) na rzece Gościcina nr 2
 21. Operat rybacki jeziora Zduńskie na rzece Motława (Szpęgawa) nr 4
 22. Operat rybacki rzeki Wel nr 2
 23. Operat rybacki jeziora Pobojno na Kanale Augustowskim nr 3
 24. Operat rybacki rzeki Bug nr 2
 25. Operat rybacki rzeki Odra nr 3  - ANEKS
 26. Operat rybacki rzeki Odra nr 4  - ANEKS
 27. Operat rybacki rzeki Odra nr 5  - ANEKS
 28. Operat rybacki rzeki Odra nr 6  - ANEKS
 29. Operat rybacki rzeki Oława nr 1  - ANEKS
 30. Operat rybacki rzeki Ślęza nr 1  - ANEKS
 31. Operat rybacki rzeki Bystrzyca nr 4  - ANEKS
 32. Operat rybacki rzeki Widawa nr 3  - ANEKS
 33. Operat rybacki rzeki Barycz nr 3  - ANEKS
 34. Operat rybacki rzeki Drwęca nr 2
 35. Operat rybacki rzeki Gowienica nr 1
 36. Operat rybacki rzeki Tywa  nr 8
 37. Operat rybacki rzeki Gunica nr 2
 38. Operat rybacki rzeki Krępa nr 1
 39. Operat rybacki jeziora Morzycko (Moryńskie) na rzece Słubia nr 3
 40. Operat rybacki jeziora Portowe na rzece Regaliczka nr 1
 41. Operat rybacki jeziora Głodowskie na cieku Struga Kawnicka nr 1
 42. Operat rybacki rzeki Wisła nr 1
 43. Operat rybacki rzeki Wieprz nr 4
 44. Operat rybacki rzeki Wieprz nr 5
 45. Operat rybacki rzeki Tyśmienica nr 1
 46. Operat rybacki rzeki Grabia nr 1

 

dr inż. Hanna Draszkiewicz-Mioduszewska  
Sekretarz Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie
Instytut Rybactwa  Śródlądowego w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn
+ 48 89 524 10 45
operaty.rybackie@infish.com.pl