Operaty rybackie - informacje o operatach - (termin posiedzenia: 29-02-2024)

Informujemy, że dnia 29 lutego 2024 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie. Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

 L.p.

Obwód Rybacki

Wynik za/przeciw

1

Operat rybacki rzeki Wda nr 11

4/0

2

Operat rybacki rzeki Noteć nr 8

4/0

3

Operat rybacki jeziora Chodzieskie na rzece Bolemka nr 1

4/0

4

Operat rybacki rzeki Wąska nr 2 w zlewni kanału Kanał Elbląski

4/0

5

Operat rybacki jeziora Czarnoleskie na rzece Węgiermuca

4/0

6

Operat rybacki jeziora Jelonek na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wda

4/0

7

Operat rybacki jeziora Kazubskie na cieku Dopływ z jez. Wielkiego nr 1 w zlewni rzeki Wierzyca

4/0

8

Operat rybacki jeziora Klasztorne na rzece Mała Supina (Mała Słupina, Klasztorna Struga) nr 2

4/0

9

Operat rybacki jeziora Łapińskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Radunia

4/0

10

Operat rybacki jeziora Marchowo Wschodnie na cieku Zagórska Struga (Zagórzanka) nr 2

4/0

11

Operat rybacki jeziora Moczydło (Żakowo) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słupia

4/0

12

Operat rybacki jeziora Orle na rzece Reda nr 2

4/0

13

Operat rybacki jeziora Płaczewo w zlewni rzeki Piesienica

4/0

14

Operat rybacki jeziora Półwieś na cieku Struga Młyńska nr 2 w zlewni rzeki Wierzyca

4/0

15

Operat rybacki rzeki Radunia nr 4

4/0

16

Operat rybacki rzeki Radunia nr 5

4/0

17

Operat rybacki jeziora Warleńskie (Warlińskie) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słupia

4/0

18

Operat rybacki jeziora Wielkie na cieku Dopływ z jeziora Wielkiego nr 2 w zlewni rzeki Wierzyca

4/0

19

Operat rybacki jeziora Wysockie na cieku Dopływ z jeziora Wysockiego w zlewni rzeki Strzelenka

4/0

20

Operat rybacki jeziora Wysoka (Wycztok) na rzece Gościcina nr 2

4/0

21

Operat rybacki jeziora Zduńskie na rzece Motława (Szpęgawa) nr 4

4/0

22

Operat rybacki rzeki Wel nr 2

4/0

23

Operat rybacki jeziora Pobojno na Kanale Augustowskim nr 3

4/0

24

Operat rybacki rzeki Bug nr 2

4/0

25

Operat rybacki rzeki Odra nr 3  - ANEKS

4/0

26

Operat rybacki rzeki Odra nr 4  - ANEKS

4/0

27

Operat rybacki rzeki Odra nr 5  - ANEKS

4/0

28

Operat rybacki rzeki Odra nr 6  - ANEKS

4/0

29

Operat rybacki rzeki Oława nr 1  - ANEKS

4/0

30

Operat rybacki rzeki Ślęza nr 1  - ANEKS

4/0

31

Operat rybacki rzeki Bystrzyca nr 4  - ANEKS

4/0

32

Operat rybacki rzeki Widawa nr 3  - ANEKS

4/0

33

Operat rybacki rzeki Barycz nr 3  - ANEKS

4/0

34

Operat rybacki rzeki Drwęca nr 2

4/0

35

Operat rybacki rzeki Gowienica nr 1

4/0

36

Operat rybacki rzeki Tywa  nr 8

4/0

37

Operat rybacki rzeki Gunica nr 2

4/0

38

Operat rybacki rzeki Krępa nr 1

4/0

39

Operat rybacki jeziora Morzycko (Moryńskie) na rzece Słubia nr 3

4/0

40

Operat rybacki jeziora Portowe na rzece Regaliczka nr 1

4/0

41

Operat rybacki jeziora Głodowskie na cieku Struga Kawnicka nr 1

4/0

42

Operat rybacki rzeki Wisła nr 1

4/0

43

Operat rybacki rzeki Wieprz nr 4

4/0

44

Operat rybacki rzeki Wieprz nr 5

4/0

45

Operat rybacki rzeki Tyśmienica nr 1

4/0

46

Operat rybacki rzeki Grabia nr 1

4/0

 

dr inż. Hanna Draszkiewicz-Mioduszewska
Sekretarz Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie
Instytut Rybactwa  Śródlądowego w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn
+ 48 89 524 10 45
operaty.rybackie@infish.com.pl