Operaty rybackie - informacje o operatach - (termin posiedzenia: 29-07-2021)

Informujemy, że na zdalnym posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 29 lipca 2021 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Obwód rybacki jeziora Paklicko Wielkie na rzece Paklica nr 2
  2. Obwód rybacki jeziora Giławy w zlewni rzeki Łyna nr 23
  3. Obwód rybacki jeziora Dziewiszewskie (Kinort) w zlewni rzeki Węgorapa nr 5
  4. Obwód rybacki jeziora Mącze Wielkie w zlewni rzeki Ełk nr 38
  5. Obwód rybacki jeziora Łękuk w zlewni rzeki Węgorapa nr 14
  6. Obwód rybacki jeziora Stawek na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca
  7. Obwód rybacki jeziora Bębenek w zlewni rzeki Węgorapa nr 13
  8. Obwód rybacki jeziora Dłużki I na cieku bez nazwy w zlewni Pasłęka

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie