Operaty rybackie - informacje o operatach - (termin posiedzenia: 29-12-2022)

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 29.12.2022r. będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Operat rybacki Cieku Mierzęcka Struga nr 4
  2. Operat rybacki rzeki Bolszewka nr 2
  3. Operat rybacki rzeki Chełst nr 1
  4. Operat rybacki rzeki Płutnica
  5. Operat rybacki rzeki Wierzyca nr 3
  6. Operat rybacki rzeki Wierzyca nr 4
  7. Operat rybacki rzeki Wisła nr 5
  8. Operat rybacki rzeki Wisła nr 6
  9. Operat rybacki jeziora Karaś na cieku Gać w zlewni rz. Osa