Operaty rybackie - informacje o operatach - (termin posiedzenia: 29-12-2022)

Informujemy, że dnia 29 grudnia 2022 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie. Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów: