Operaty rybackie - informacje o operatach - (termin posiedzenia: 30-06-2022)

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 30.06.2022 r. będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

Nazwa i numer obwodu rybackiego:

  1. Obwód rybacki jeziora Obst (Obież) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca
  2. Obwód rybacki rzeki Raba - nr 2