Operaty rybackie - informacje o operatach - (termin posiedzenia: 31-03-2022)

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 31.03.2022 r. będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Obwód rybacki jeziora Chrapów Duży w zlewni cieku Mierzęcka Struga nr 1
  2. Obwód rybacki jeziora Długie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Koczynka nr 1
  3. Obwód rybacki jeziora Płytkie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Struga Dormowska nr 2
  4. Obwód rybacki Jeziora Piast na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Człapia nr 1
  5. Operat rybacki zbiornika Bardzlino na rzece Radew nr 2
  6. Obwód rybacki cieku Struga Lubikowska nr 4
  7. Obwód rybacki jeziora Pogubie Średnie w zlewni rzeki Pisy nr 62
  8. Obwód rybacki rzeki Wilkaska Struga nr 1
  9. Obwód rybacki jeziora Wiązowiec w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 51
  10. Obwód rybacki jeziora Prudel w zlewni rzeki Szeszupa nr 32

 

mgr inż. Agnieszka Sobańska

Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie