Operaty rybackie - informacje o operatach - (termin posiedzenia: 31-03-2022)

Informujemy, że dnia 31 marca 2022 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

 Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

l.p.

Obwód Rybacki

Wynik za/przeciw

1

Obwód rybacki jeziora Chrapów Duży w zlewni cieku Mierzęcka Struga nr 1

3/0

2

Obwód rybacki jeziora Długie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Koczynka nr 1

3/0

3

Obwód rybacki jeziora Płytkie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Struga Dormowska nr 2

3/0

4

Obwód rybacki Jeziora Piast na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Człapia nr 1

3/0

5

Operat rybacki zbiornika Bardzlino na rzece Radew nr 2

3/0

6

Obwód rybacki cieku Struga Lubikowska nr 4

3/0

7

Obwód rybacki jeziora Pogubie Średnie w zlewni rzeki Pisy nr 62

3/0

8

Obwód rybacki rzeki Wilkaska Struga nr 1

3/0

9

Obwód rybacki jeziora Wiązowiec w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 51

3/0

10

Obwód rybacki jeziora Prudel w zlewni rzeki Szeszupa nr 32

3/0

 

 

 mgr inż. Agnieszka Sobańska

Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie