Operaty rybackie - odwołanie posiedzenia z dnia 20-12-2021

Ze względu na nikłe zainteresowanie opiniowaniem w dniu 20 grudnia 2021 r., termin opiniowania zostaje przesunięty na 27 stycznia 2022 r.

Prosimy o przesyłanie operatów do zaopiniowania w tym terminie najpóźniej do dnia 3 grudnia 2021 r.

Informacje o operatach, które będą opiniowane w dniu 27 stycznia 2022 r. zostaną podane w kolejnym komunikacie.

 

Zespół ds. Opiniowania Operatów