Operaty rybackie - termin posiedzenia - 18-12-2020

Informujemy, że kolejne wirtualne (jedynie kontakt telefoniczny i mailowy) posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie odbędzie się w dniu 18 grudnia 2020 roku.

Prosimy wysyłać operaty drogą elektroniczną (mailową) na adres m.trella@infish.com.pl.

Uwaga!

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 września 2020 r. w sprawie operatu rybackiego (Dz.U. 2020 poz. 1661), zmieniły się sposoby sporządzania operatu rybackiego oraz szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać operat rybacki. (więcej informacji na https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001661)

 

Proszę pamiętać, że część opisową i graficzną operatu sporządza się w formie dokumentu elektronicznego zabezpieczonego przed wprowadzaniem nieuprawnionych zmian.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie
(tel. 89 524 01 71 lub 89 524 10 42)