PRACA: p.o. Dyrektora Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze (małopolskie)

Do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza – Państwowego Instytutu Badawczego w Olsztynie, poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

 

p.o. Dyrektora Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze

 

Miejsce pracy: małopolskie / Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza - Państwowy Instytut Badawczy (IRS-PIB) w Olsztynie jest jednostką naukowo-badawczą, od ponad 70 lat ściśle związaną w zakresie swoich kompetencji z rybacką gospodarką śródlądową. Wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa. Realizuje szereg projektów krajowych i międzynarodowych.

Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze (RZD Zator), należący do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza - Państwowego Instytutu Badawczego, gospodaruje na łącznej powierzchni 1456 ha, z czego 1186 ha stanowią stawy. Zakład prowadzi działalność produkcyjną, doświadczalną i wdrożeniową (ryby towarowe i materiał zarybieniowy; prace doświadczalne i badawcze). W działalności naukowo-badawczej RZD specjalizuje się w pracach nad doskonaleniem produkcji karpia. Zakład zaopatruje krajowe gospodarstwa stawowe w wyselekcjonowane reproduktory karpia.

Obok karpia - głównego gatunku hodowlanego, RZD Zator prowadzi produkcję i sprzedaż innych gatunków ryb, takich jak: lin, jaź, tołpyga, amur, karaś pospolity i złocisty, sum, szczupak i okoń.

 

Opis stanowiska

Do głównych obowiązków będzie należał:  

 • nadzór, organizacja pracy pracowników i kierowanie Rybackim Zakładem Doświadczalnym – RZD;
 • prowadzenie i utrzymanie użytkowanych obiektów stawowych na poziomie zapewniającym odpowiednie warunki dla chowu i hodowli ryb;
 • efektywne wdrażanie osiągnięć nauki i techniki, w zgodzie z zasadą pełnego rachunku ekonomicznego;
 • zapewnienie prowadzenia racjonalnej produkcji, w tym nadzór nad kosztami, produkcją i sprzedażą ryb;
 • prowadzenie racjonalnej polityki w zakresie zatrudniania pracowników RZD;
 • prowadzenie stałego monitoringu nad efektywnością, gospodarnością, prawidłowością, rzetelnością i zgodnością pod względem formalnym działań prowadzonych przez RZD;
 • udział w pracach doświadczalnych i badawczych realizowanych przez Instytut;
 • gospodarowanie i administrowanie powierzonym mieniem.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu nauk rolniczych lub zarządzania;
 • min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
 • umiejętność organizowania pracy w sposób uporządkowany i ułożony;
 • umiejętność zarządzania i pracy z zespołem;
 • umiejętność motywowania i kontrolowania;
 • umiejętność zarządzania powierzonym mieniem;
 • znajomość języka angielskiego.

 

Dodatkowe:

 • mile widziane wykształcenie z zakresu rybactwa śródlądowego;
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu gospodarstwa rybackiego, w tym specjalizującego się w produkcji karpia.

 

Oferujemy:

 • pracę w stabilnym Instytucie o ugruntowanej pozycji naukowo-badawczej;
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w ciekawych projektach;
 • przyjazne środowisko pracy, profesjonalny zespół.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (link poniżej):

Klauzula zgody kandydata do pracy | Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (infish.com.pl)

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • aplikację należy złożyć lub wysłać do 9 maja 2024 r. do godz. 15:00;
 • na adres Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowego Instytutu Badawczego w Olsztynie (ul. M. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn) lub na adres: a.sadowska@infish.com.pl do 9 maja 2024 r.

 

Zatrudnienie jest przewidziane od maja 2024 r.

 

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy w Olsztynie zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru lub konkursu bez wyłonienia kandydata.