PRACA: Specjalista ds. kadr, Olsztyn

 

Do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie, poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

Specjalista ds. kadr

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Olsztyn

 

Opis stanowiska

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie jest jednostką naukowo-badawczą funkcjonująca w oparciu o ustawę o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383), od ponad 70 lat ściśle związaną w zakresie swoich kompetencji z rybacką gospodarką śródlądową. Wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa. Realizuje szereg projektów krajowych i międzynarodowych.

 

Do głównych obowiązków będzie należało:  

 • Bieżąca i kompleksowa obsługa pracowników w zakresie administracji personalnej.
 • Przygotowywanie dokumentacji pracowniczej (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, umowy o dzieło, świadectwa pracy), stałe jej aktualizowanie i bezpieczne przechowywanie.
 • Rozliczanie czasu pracy pracowników.
 • Administrowanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.
 • Przygotowywanie skierowań na badania lekarskie oraz nadzór nad badaniami lekarskimi.
 • Nadzór nad szkoleniami BHP.
 • Wsparcie pracowników w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wewnętrznych przepisów.

 

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, rachunkowość i administracja.
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w obszarze kadr i płac.
 • Praktyczna znajomość prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku od osób fizycznych, zagadnień z obszaru ochrony danych osobowych.
 • Mile widziana praktyczna znajomość zasad naliczania wynagrodzeń.
 • Doświadczenie w pracy na systemach ERP w zakresie kadrowo-płacowym, praktyczna znajomość Płatnika.
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji.
 • Bardzo dobra znajomość MS Office.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i analityczne myślenie.
 • Poczucie obowiązku i odpowiedzialność za powierzone zadania.

 

Oferujemy

 • Pracę w stabilnym Instytucie o ugruntowanej pozycji naukowo-badawczej.
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Benefity pracownicze: dofinasowanie do karty MultiSport, imprezy integracyjne, zajęcia grupowe z trenerem.

  

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • C-V i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

       

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do 31 sierpnia 2022 r.
 • Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do Instytutu,
 • Miejsce składania dokumentów:

                      Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

                      ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn

                      z dopiskiem na kopercie – nabór na stanowisko Specjalista ds. kadr.

Zatrudnienie jest przewidziane od 1 września 2022 r.

 

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru lub konkursu bez wyłonienia kandydata.

 

 Dane osobowe – klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna RODO | Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (infish.com.pl)

 

Wzór oświadczenia

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PRACY W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ochroną danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

• Oświadczam, iż zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

 

                                                                                                                                                               ………………………………………..…………..

                                                                                                                                                               (data i czytelny podpis kandydata)

Olsztyn, dn. ……….2022 r.