PRACA: specjalista inżynieryjno-techniczny, woj. mazowieckie

Do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

Specjalisty inżynieryjno-technicznego

Miejsce pracy: mazowieckie / Zakład Rybactwa Rzecznego w Żabieńcu

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie jest jednostką naukowo-badawczą, od ponad 70 lat ściśle związaną w zakresie swoich kompetencji z rybacką gospodarką śródlądową. Wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa. Realizuje szereg projektów krajowych i międzynarodowych.

Zakład Rybactwa Rzecznego  w Żabieńcu  prowadzi badania ichtiofauny rzecznej, ściśle związane w zakresie swoich kompetencji z rybacką gospodarką śródlądową na rzekach. Prowadzi projekty naukowe, monitoring ichtiofauny rzecznej i badania siedlisk.  Realizuje szereg projektów krajowych i międzynarodowych. W chwili obecnej do realizacji projektu Ekspertyzy strat na Odrze potrzebujemy do zespołu dwóch pracowników.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Pracownik na tym stanowisku będzie odpowiedzialny za:  

 • zbieranie danych ichtiologicznych i makrozoobentosu,
 • kartografię siedlisk,
 • identyfikację MZB,
 • ocenę jakości wody na bazie makrozoobentosu,
 • modelowanie siedlisk ryb i makrozoobentosu,
 • opracowywanie modeli statystycznych,
 • analizy GIS.

 

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego z zakresu ochrony środowiska lub biologii,
 • znajomości modeli siedlisk,
 • doświadczenia w elektropołowach i mapowaniu siedlisk ryb,
 • zorientowania na cel,
 • znajomości języka angielskiego,
 • dobrej organizacji pracy, dyspozycyjność i zaangażowania,
 • umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej.

 

Co oferujemy:

 • ciekawą i rozwijającą pracę w Instytucie o stabilnej pozycji naukowo-badawczej,
 • zatrudnienia w ramach umowy o pracę w Instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • stabilne środowisko pracy.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • C-V i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do 26 listopada 2022 r.
 • decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do Instytutu
 • miejsce składania dokumentów: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn
  z dopiskiem na kopercie – nabór na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego

 

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru lub konkursu bez wyłonienia kandydata.

Klauzula informacyjna RODO | Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (infish.com.pl)

 

Wzór oświadczenia

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PRACY W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ochroną danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 • Oświadczam, iż zapoznałem się z  informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie                                                          

                                                                                                          

 

  (data i czytelny podpis kandydata)

Olsztyn, dn. ….…………..2022 r.

 

                                                                               

……………………………………………

            podpis Dyrektora Instytutu