Rybactwo śródlądowe i akwakultura stają się tematem bardziej 'sexy'

31 Sierpnia 2017, Stare Jabłonki, Polska – Nielegalne połowy pełnomorskie i wyczerpywanie się zasobów ryb morskich od lat są tematem nagłówków gazet, wywołując zaniepokojenie opinii publicznej i skłaniając rządy do współpracy i podejmowania niezbędnych działań. Działania te znalazły odzwierciedlenie w ustanowieniu 14. Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ w sprawie oceanów i mórz. A co z rybami i zasobami wodnymi w jeziorach, rzekach i hodowlach ryb słodkowodnych?

Komisja FAO zajmująca się sprawami europejskiego rybactwa śródlądowego i akwakultury będzie w przyszłym tygodniu obradować w Polsce. Sesja Komisji EIFAAC zostanie poprzedzona międzynarodowym sympozjum poświęconym temu, w jaki sposób rybactwo śródlądowe i akwakultura mogą dostosować się do zmieniającego się klimatu.

CO: 29. Sesja Komisji Doradczej do spraw Europejskiego Rybołówstwa Śródlądowego i Akwakultury (EIFAAC)
  Międzynarodowe Sympozjum “Dostosowanie rybactwa śródlądowego i akwakultury do zmian klimatycznych”
KIEDY: 3-6 Września – Międzynarodowe Sympozjum
  6-8 Września – Sesja Komisji
GDZIE: Hotel Anders Stare Jabłonki (http://www.hotelanders.pl/), zlokalizowany w regionie Warmii i Mazur nad jeziorem Szeląg Mały, około 11 km od Ostródy i 30 km od Olsztyna (53°41′43″N 20°06′06″E).
KONTAKT: +48 89 524 10 45, +48 89 524 05 05, eifaac2017@infish.com.pl

„Rybactwo śródlądowe ma ogromne znaczenie – jako źródło utrzymania dla ludzi, dla bezpieczeństwa żywnościowego oraz zrównoważonego pod względem środowiskowym rozwoju”, powiedziała dr Victoria Chomo, główny specjalista ds. rybołówstwa i akwakultury w FAO. „Lecz w oczach opinii publicznej problemy związane z wodami śródlądowymi nie są takie ‘sexy’, jak ratowanie wielorybów i delfinów w oceanach. Musimy zmienić ten sposób postrzegania, jeśli chcemy by nasze jeziora i dorzecza – oraz społeczności od nich zależne – nadal dostarczały naturalne zasoby wód kolejnym pokoleniom”.

Ryby są ważnym źródłem białka i mikroelementów, a FAO zachęca do większego wykorzystania ryb w diecie osób o ich niskim spożyciu. Wiele krajów w Europie i Azji Centralnej ma niskie spożycie ryb w przeliczeniu na mieszkańca, chociaż niektóre z krajów korzystają z projektów rozwoju akwakultury wdrażanych przez FAO – w celu zwiększenia dostępności ryb na rynkach krajowych i obniżenia cen ryb.

 

Wpływ zmian klimatycznych

Zmiany klimatyczne i ekstremalne zjawiska pogodowe stanowią zagrożenie dla trwałości rybactwa śródlądowego i akwakultury. Dane i badania dotyczące wpływu zmian klimatycznych na zasoby wodne są wciąż ograniczone, niemniej eksperci FAO uważają, że będą one oddziaływać na cały łańcuch troficzny i wszystkie zasoby ryb. Wpływ ten – zarówno pozytywny, jak i negatywny – będzie uzależniony od regionu i szerokości geograficznej, a także od gatunków ryb i zdolności dzikich populacji do dostosowania się do nowych warunków. Na Międzynarodowym Sympozjum bezpośrednio poprzedzającym sesję EIFAAC eksperci omówią kwestie adaptacji rybactwa śródlądowego i akwakultury do zmian klimatycznych.

Członkami Komisji Doradczej ds. Europejskiego Rybołówstwa Śródlądowego i Akwakultury są: Albania, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Unia Europejska, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

 

KONTAKT FAO:

SHARON LEE COWAN

Główny specjalista FAO ds. Komunikacji na Europę i Centralną Azję

Tel.: +36 1 461 2000

sharonlee.cowan@fao.org

 

LINKI:

Komisja Doradcza ds. Europejskiego Rybołówstwa Śródlądowego i Akwakultury (EIFAAC)

http://www.fao.org/fishery/rfb/eifaac/en

 

Wstępny program 29. Sesji EIFAAC (6-8 września 2017) (w j. angielskim)

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/eifaac/29session/1e.pdf

 

Międzynarodowe Sympozjum EIFAAC (3-6 Września 2017)

https://eifaac2017.infish.com.pl/

 

Kodeks Odpowiedzialnego Rybołówstwa

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ebc28e80-ad7b-5414-9a9b-c8f2705eb4ad/

 

Code of Conduct for Responsible Fisheries

http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.htm

 

Кодекс ведения ответственного рыболовства

http://www.fao.org/documents/card/en/c/b9c07bc8-a18a-54d6-a055-679475ac5770/

 

Departament Rybołówstwa i Akwakultury FAO (FAO Fisheries and Aquaculture Department) (strona w j. angielskim)

http://www.fao.org/fishery/en

 

Департамент ФАО рыбного хозяйства и аквакультуры (strona w j. rosyjskim)

http://www.fao.org/fishery/ru

 

Międzynarodowy plan działania na rzecz zapobiegania, ograniczania i eliminowania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (International Plan of Action to Prevent, Deter Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) (strona w j. angielskim)

http://www.fao.org/fishery/ipoa-iuu/en

 

Международный план действий по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыбного промысла (strona w j. rosyjskim)

http://www.fao.org/fishery/ipoa-iuu/ru