Szkolenia z dobrostanu ryb

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy uprzejmie informuje, że osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach dotyczących zagadnień dobrostanu ryb proszone są o kontakt z dr inż. Krzysztofem Kazuń, tel. 22 756 24 90, e-mail: k.kazun@infish.com.pl (preferowany kontakt drogą elektroniczną). Aktualnie szkolenia te prowadzone są drogą komunikacji elektronicznej (z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams), termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości zgłoszeń od osób zainteresowanych.

Szkolenie będzie obejmowało zagadnienia dotyczące:

  • dobrostanu ryb, w tym metod jego określania, charakterystyki i objawów obniżenia dobrostanu ryb, wpływu jakości wody na ten dobrostan, przedstawienia stanu prawnego dotyczącego dobrostanu ryb oraz wpływu pogorszenia dobrostanu ryb na jakość surowca rybnego,
  • warunków sprzedaży żywych ryb, metod humanitarnego uśmiercania ryb.

Informujemy, że opłata za przeprowadzenie szkolenia i wystawienie Certyfikatu potwierdzającego jego ukończenie wynosi 250 zł, płatne po określeniu terminu szkolenia przelewem na konto Instytutu:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
– Państwowy Instytut Badawczy
ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn
14 2030 0045 1110 0000 0046 9430
z tytułem: Szkolenie dobrostan ryb