XXV Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych

Informujemy, że konsorcjum w składzie  Związek Producentów Ryb-Organizacja Producentów (lider projektu) i Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza podpisało umowę na realizację projektu pn.: „Promowanie  wiedzy o zrównoważonej gospodarce rybackiej wspierającej użytkowników wód śródlądowych.”

Głównym celem projektu jest wspieranie działań sprzyjających tworzeniu sieci kontaktów, a także upowszechnianie wiedzy naukowej i technicznej w sektorze rybactwa śródlądowego, nauki i administracji publicznej. Skierowany jest do osób związanych z sektorem rybactwa śródlądowego - dla osób zatrudnionych w gospodarstwach rybackich, obiektach akwakultury, osób odpowiedzialnych za gospodarkę rybacką w Polskim Związku Wędkarskim, użytkowników rybackich obwodów ustanowionych na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących, przedstawicieli  organizacji branżowych, administracji samorządowej i rządowej oraz instytucji nadzorujących prowadzenie śródlądowej gospodarki rybackiej i agencji rządowych związanych z gospodarką rybacką.

W ramach projektu planuje się przeprowadzenie dwóch  konferencji w  2021 i 2022 roku , a także przygotowanie i wydanie trzech monografii naukowych. Monografie te będą wchodziły w skład materiałów konferencyjnych.

Z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z przebiegiem pandemii w naszym kraju i w trosce o zdrowie naszych gości i prelegentów zmuszeni jesteśmy kolejny raz zmienić termin konferencji. XXV Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych odbędzie się w dniach 20-22 października 2021 r. w Hotelu Zamek Gniew w Gniewie. https://www.zamek-gniew.pl/. Mamy nadzieję, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy sytuacja poprawi się na tyle, abyśmy mogli bezpiecznie – z zachowaniem wszelkich reguł reżimu sanitarnego - spotkać się i podyskutować o rybactwie i wędkarstwie. Przypominamy, że  również można śledzić nas na facebooku https://www.facebook.com/IRSOlsztyn

Operacja współfinansowana jest ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 na podstawie umowy z dnia 29 grudnia 2020 o dofinansowanie operacji nr 00003-6520.16-OR1500001/19 w ramach działania  1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny - szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych”, o których mowa w art. 29 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia nr 508/20141 - w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy.