Związek Zawodowy ZNP przy IRS

 < wróć do listy związków zawodowych

Związek Zawodowy ZNP przy IRS

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie realizuje zadania wynikające z Ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r (tekst jednolity: Dz.U. 2015, poz. 1881) poprzez:

  1. opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych w sytuacjach wymaganych przepisami prawa (Regulamin pracy, Regulamin organizacyjny, Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy),
  2. zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy,
  3. ustalanie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym, podział środków w corocznym planie wydatków oraz przyznawanie świadczeń osobom uprawnionym do korzystania z ZFŚS.

 

Osoby do kontaktu:

Przewodniczący Zarządu Oddziału ZNP przy IRS – Bożena Selwon

Tel. służbowy – 89 524 10 76

Email – b.selwon@infish.com.pl

 

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Oddziału ZNP przy IRS –  Sławomir Krejszeff

Tel. służbowy – 89 524 10 56

Email – s.krejszeff@infish.com.pl

 

 < wróć do listy związków zawodowych