Certyfikaty ukończenia szkolenia nt. dobrostanu ryb

Instytut Rybactwa Śródlądowego uprzejmie informuje, że certyfikaty poświadczające ukończenie kursu w zakresie dobrostanu i humanitarnego obchodzenia się z rybami wydawane są po odbyciu szkolenia i wniesieniu opłaty w kwocie 200 zł na konto Instytutu: 14203000451110000000469430

W sprawie certyfikatów prosimy kontaktować się z:
mgr inż. Alicją Robak: tel. 089/524-10-30; e-mail: arobak@infish.com.pl
i mgr inż. Barbarą Samulowską-Dramińską: tel. 089/524-10-67; e-mail: basias@infish.com.pl