Dobrostan ryb - szkolenia - marzec - kwiecień

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że organizuje szkolenia dotyczące dobrostanu ryb. Szkolenia te będą prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 poz. 1193 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

W myśl powyższego Rozporządzenia przy staraniach o dopłaty wodno-środowiskowe koniecznym jest posiadanie dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu lub szkolenia dotyczącego dobrostanu ryb, obejmującego zagadnienia dotyczące:

-      dobrostanu ryb, w tym metod jego określania, charakterystyki  i objawów obniżenia dobrostanu ryb, wpływu jakości wody na ten dobrostan, przedstawienia stanu prawnego dotyczącego dobrostanu ryb oraz wpływu pogorszenia dobrostanu ryb na jakość surowca rybnego,

-      warunków sprzedaży żywych ryb, metod humanitarnego uśmiercania ryb

Szkolenia organizowane będą w różnych miejscach w kraju po uprzednim uzgodnieniu terminu. Zaplanowane w najbliższym czasie szkolenia to:

-          Bielsko-Biała, 18 marca 2010 (czwartek) godz. 10:00, ODR w Częstochowie, Oddział w Bielsku-Białej, ul. Boruty Spiechowicza 24 (IV p.); osoba do kontaktu: pan Ireneusz Kaniuk (tel. 33 814 45 41, kom. 607 21 23 56)

-          Kochanowice k. Lublińca, woj. śląskie, 22 marca 2010 (poniedziałek) godz. 10:00, Gminny Ośrodek Kultury w Kochanowicach, ul. Wolności 5; osoba do kontaktu: pan Łukasz Wiśniewski (tel. kom. 668 45 22 61)

-          Gdańsk-Lipce, 12 kwietnia 2010 (poniedziałek) godz. 10:00, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Trakt Św. Wojciecha 293; osoba do kontaktu: Prezes Oddz. Gdańskiego PTRyb w Gdańsku pan Mieczysław Wajda (tel. kom. 501 297 796)

-          Żabieniec k. Warszawy, 15 kwietnia 2010 godz. 10:00, budynek Instytutu Rybactwa Śródlądowego, osoba do kontaktu: dr inż. Andrzej Lirski (tel. 22 756 20 44 lub 501 35 23 34, e-mail: alirski@infish.com.pl) lub dr inż. Krzysztof Kazuń (tel. 22 756 24 90, e-mail: krzykaz@infish.com.pl);

Informujemy, że opłata za przeprowadzenie szkolenia i wystawienie Certyfikatu wynosi 200 zł, płatne na konto Instytutu. Osoby zainteresowane uzyskaniem Certyfikatu bezpośrednio po ukończeniu szkolenia prosimy o wcześniejsze opłacenie należności i okazanie dowodu wpłaty.

 

Konto bankowe:

Instytut Rybactwa Śródlądowego

ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn

 

BGŻ S.A. O/Reg. Olsztyn

14 2030 0045 1110 0000 0046 9430

z dopiskiem: Szkolenie dobrostan-(MIEJSCOWOŚĆ)

 

Podczas przeprowadzania szkolenia w Żabieńcu istnieje możliwość opłacenia należności, planowane jest również wydawanie wypisanych Certyfikatów bezpośrednio po ukończeniu szkolenia.

 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o zawiadamianie organizatorów o planowanej obecności najpóźniej do ostatniego dnia roboczego przed  szkoleniem.