Dobrostan ryb - szkolenia - terminy - grudzień

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że organizuje szkolenia dotyczące dobrostanu ryb. Szkolenia te będą prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 poz. 1193 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

W myśl powyższego Rozporządzenia przy staraniach o dopłaty wodno-środowiskowe koniecznym jest posiadanie dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu lub szkolenia dotyczącego dobrostanu ryb, obejmującego zagadnienia dotyczące:
-     dobrostanu ryb, w tym metod jego określania, charakterystyki  i objawów obniżenia dobrostanu ryb, wpływu jakości wody na ten dobrostan, przedstawienia stanu prawnego dotyczącego dobrostanu ryb oraz wpływu pogorszenia dobrostanu ryb na jakość surowca rybnego,
-      warunków sprzedaży żywych ryb, metod humanitarnego uśmiercania ryb
Szkolenia organizowane będą w różnych miejscach w kraju po uprzednim uzgodnieniu terminu. Zaplanowane w najbliższym czasie szkolenia to:
-          Osiek, woj. śląskie, 3 grudnia 2009 godz. 10:00, Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku, ul. Główna 125, tel. kontaktowy: 033 845 81 55.
-          Wrocław, 9 grudnia 2009 godz. 11:00, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Zwycięska 12 (Partynice), osoba do kontaktu: pan Majka (tel. 74 852 20 21), to szkolenie odbędzie się jedynie gdy zostanie potwierdzona minimalna wymagana ilość uczestników, dlatego prosimy o bezwzględne uprzednie potwierdzenie uczestnictwa.
-          Żabieniec k. Warszawy, 11 grudnia 2009 godz. 11:00, budynek Instytutu Rybactwa Śródlądowego, osoba do kontaktu: dr inż. Andrzej Lirski (tel. 022 756 20 44 lub 501 35 23 34, e-mail: alirski@infish.com.pl) lub dr inż. Krzysztof Kazuń (tel. 022 756 24 90, e-mail: krzykaz@infish.com.pl); będzie to ostatnie szkolenie przeprowadzane w 2009 roku.
 
Informujemy, że opłata za przeprowadzenie szkolenia i wystawienie Certyfikatu wynosi 200 zł, płatne na konto Instytutu. Osoby zainteresowane uzyskaniem Certyfikatu bezpośrednio po ukończeniu szkolenia prosimy o wcześniejsze opłacenie należności i okazanie dowodu wpłaty.
 
Konto bankowe:
Instytut Rybactwa Śródlądowego
ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn
 
BGŻ S.A. O/Reg. Olsztyn
14 2030 0045 1110 0000 0046 9430
z dopiskiem: Szkolenie dobrostan-(MIEJSCOWOŚĆ)
 
Podczas przeprowadzania szkolenia w Żabieńcu istnieje możliwość opłacenia należności, planowane jest również wydawanie wypisanych Certyfikatów bezpośrednio po ukończeniu szkolenia.
 
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o zawiadamianie organizatorów o planowanej obecności najpóźniej do ostatniego dnia roboczego przed  szkoleniem.