Dobrostan Ryb - Szkolenie - czerwiec 2019

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że w dniu 6 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00, organizuje szkolenie dotyczące dobrostanu ryb.

Szkolenie będzie obejmowało zagadnienia dotyczące:

  • dobrostanu ryb, w tym metod jego określania, charakterystyki i objawów obniżenia dobrostanu ryb, wpływu jakości wody na ten dobrostan, przedstawienia stanu prawnego dotyczącego dobrostanu ryb oraz wpływu pogorszenia dobrostanu ryb na jakość surowca rybnego,
  • warunków sprzedaży żywych ryb, metod humanitarnego uśmiercania ryb.

Zaplanowane szkolenie odbędzie się w Żabieńcu, ul. Główna 48, 05-500 Piaseczno, w budynku Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

Zgłoszenia prosimy składać do: dr inż. Krzysztof Kazuń (tel. 22 756 24 90, e-mail: k.kazun@infish.com.pl)

Informujemy, że opłata za przeprowadzenie szkolenia i wystawienie Certyfikatu potwierdzającego jego ukończenie wynosi 200 zł, płatne na miejscu lub przelewem na konto Instytutu:

Instytut Rybactwa Śródlądowego
ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn
14 2030 0045 1110 0000 0046 9430
z tytułem: Szkolenie dobrostan ryb