[GALERIA] Czynnie uczestniczymy w badaniu przyczyn i skutków katastrofy ekologicznej w Odrze

 

Informujemy, że Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, Grzegorz J. Dietrich, wraz z pracownikami aktywnie wspiera Centrum Zarządzania Kryzysowego MRiRW w związku z katastrofą ekologiczną w rzece Odrze. Instytut wraz z zespołem specjalistów z zakresu ichtiologii, weterynarii, hydrobiologii i ekologii podjął natychmiastowe kroki w ustalaniu trybu postępowania w obliczu tej katastrofy, szacowaniu strat ekologicznych oraz udzielaniu pomocy przy ich niwelowaniu.

W trybie pilnym z Instytutu zostało oddelegowanych kilka zespołów badawczo-naukowych do pracy w terenie. Działaliśmy w Gostchorzu i Słubicach-Frankfurcie, gdzie na miejscu staraliśmy się ocenić sytuację i udokumentować szkody w ichtiofaunie. Monitorowaliśmy stan rzeki z drona, prowadziliśmy badania ichtiopatologiczne oraz pobieraliśmy próbki do dalszych analiz. Zastał nas widok martwych ryb, spływających z nurtem i gromadzących się w zastoiskach. Wśród śniętych ryb były duże okazy jak i ławice narybku, skorupiaki oraz mięczaki. Zaobserwowaliśmy szczupaki, amury, bolenie, sandacze, brzany, kiełbie, miętusy, różanki, jazgarze, ukleje, płocie, leszcze, jazie, krąpie, okonie, klenie.

Dane o zasobach ryb wraz z wiedzą o przyczynach katastrofy ekologicznej są niezbędne do podjęcia dalszych kroków - czyli określania procedur zapobiegania takim katastrofom i opracowania strategii odbudowy zasobów ryb. Z pewnością proces odbudowy populacji ryb zajmie kilka a nawet kilkanaście lat.

Aktualnie trwają badania ichtiologiczne, weterynaryjne, hydrobiologiczne i ekologiczne jednocześnie na kilku różnych odcinkach rzeki Odry. Instytut jest zaangażowany w analizę statystyk śniętych ryb według struktury gatunkowej ryb oraz zachowania ryb, w zależności od gatunku i miejsc występowania. Wszystkie działania Instytutu są ściśle skoordynowane z Polskim Związkiem Wędkarskim.

 

Galeria: