(Galeria) Szkolenie 30 maja - "Określenie wpływu bakterii środowiskowych na układ immunologiczny karpia ekologicznego, dobrostan oraz możliwość poprawy parametrów wzrostowych"

W Rybackim Zakładzie Doświadczalnym IRS-PIB w Żabieńcu w dniu 30 maja rozpoczęły się szkolenia praktyczne, w zakresie rolnictwa ekologicznego w zakresie akwakultury „Określenie wpływu bakterii środowiskowych (Lactobacillus curvatus, Lactobacillus paracasei, Lactoccocus lactis) na układ immunologiczny karpia ekologicznego, dobrostan oraz możliwość poprawy parametrów wzrostowych". Zajęcia prowadzone są na terenie gospodarstwa Walendów. Łącznie zaplanowanych zostało czternaście wizyt szkoleniowych dla rolników oraz przedstawicieli jednostek doradztwa rolniczego.
 
Szkolenia prowadzone są w ramach realizacji działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” realizowanego przez konsorcjum, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Celem projektu jest upowszechnianie dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności.
 
Przybyłych gości przywitał Dyrektor Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Żabieńcu - p. Robert Baranowski. Zajęcia terenowe oraz wykłady na sali poprowadzili: dr Barbara Kazuń, dr inż. Krzysztof Kazuń (opiekunowie naukowi projektu) oraz Natalia Jędroszka. Uczestnicy zapoznali się z zarysem historii oraz działalności Instytutu, strukturą Rybackiego Zakładu Doświadczalnego, warunkami hodowli karpia, biologią ryb oraz wpływem bakterii środowiskowych na układ immunologiczny ryb. W trakcie spotkań przedstawiono cechy wspólne oraz różnice pomiędzy produkcją ekologiczną i tradycyjną karpia, zaprezentowano techniki połowów kontrolnych oraz urządzenie do określania warunków tlenowych.
 
Realizacja i rozliczanie projektu wspierana jest przez Działu Projektów i Zamówień Publicznych IRS-PIB pod nadzorem Pana Piotra Dąbrowskiego.
 
Serdecznie dziękujemy uczestnikom za aktywne uczestnictwo w naszych demonstracjach i wykładach. Cieszymy się, że wzbudziły one tak duże zainteresowanie. Zapraszamy na kolejne wizyty.
 
Galeria: