[GALERIA] Zarybianie narybkiem węgorza europejskiego (13 lipca, Zatoka Pucka)

 

[AKTUALIZACJA] Na dole strony zobaczyć można garść zdjęć z dzisiejszego zarybiania. 

 

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, realizujący postanowienia zawarte w „Planie gospodarowania zasobami węgorza w Polsce" oraz w „Transgranicznym planie gospodarowania zasobami węgorza Anguilla anguilla (L.) w dorzeczu Pregoły i Zalewu Wiślanego", informuje, że w dniu 13 lipca odbędzie się IV transza zarybiania narybkiem węgorza europejskiego. Tym razem zostaną zarybione wody Zatoki Puckiej.

Planowana liczba ryb – ok. 720 tys. sztuk.

Miejsce odbioru ryb: Port rybacki w Mechelinkach (współ. 54.61077250132092, 18.512991499518144)

Godz. odbioru ryb - od ok. 8:00

Dostawcą materiału zarybieniowego jest: Grupa Aqua Andrzej Karpiński

Zarybianie współfinansowane jest w ramach operacji pt. Monitoring zasobów i zarybienie dorzecza Odry i Wisły węgorzem europejskim Anguilla anguilla (L.) w ramach opracowania i wdrażania środków ochrony i współpracy regionalnej", w zakresie Priorytetu „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy zawartego w Programie Operacyjnym „ Rybactwo i Morze". Środki pozyskane z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa Nr 00001-6520.1-OR1400001/18/19, z dnia 23.08.2019 r.

 

 

 

Galeria: