Instytut osiągnął Kategorię naukową A w dyscyplinie Zootechnika i rybactwo / Institute granted Research category A status in Zootechnics and fisheries

 
Z dumą pragniemy poinformować, iż MINISTER EDUKACJI I NAUKI DECYZJĄ NR 174/405/2022 przyznał Instytutowi Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza kategorię naukową A w dyscyplinie zootechnika i rybactwo. Oznacza to, że uzyskaliśmy wyższą kategorię naukową niż w poprzedniej ewaluacji.
 
Wyniki ewaluacji świadczą o wysokim poziomie działalności naukowej Instytutu. Gratulujemy i serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym pracownikom Instytutu za włożony trud w pracę naukową, badawczo-wdrożeniową oraz czynny udział w projektach i działaniach na rzecz wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.
 
 
We are proud to announce that Poland's Minister of Education and Science, through Decision No 174/405/2022, granted the S. Sakowicz Inland Fisheries Institute Research category A status in Zootechnics and fisheries, a higher rating than in our previous evaluation.
 
The results of this evaluation speak to the high quality of the Institute's research work. We convey our congratulations and heartfelt thanks to every Institute employee involved for their efforts in scientific pursuits, research-and-implementation work, and active participation in projects and endeavors that promote the influence of research on the functioning of society and economy.