Instytut Rybactwa Śródlądowego podczas Europejskiej Nocy Naukowców - FUSION 2NIGHT

W dniu 29 września (piątek) 2017 r. podczas Europejskiej Nocy Naukowców „FUSION 2NIGHT”, organizowanej po raz kolejny przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyńską Szkołę Wyższą im. Józefa Rusieckiego oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, pracownicy Instytutu Rybactwa Śródlądowego (partner) zaprezentują swoje zainteresowania naukowe i pokażą jak odkrywcza i fascynująca może być praca naukowo-badawcza (http://www.nocnaukowcow.olsztyn.pl).

Wśród wielu atrakcyjnych wydarzeń „FUSION 2NIGHT”, zespół w składzie:

 • dr inż. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke
 • dr inż. Elżbieta Bogacka-Kapusta
 • dr inż. Andrzej Kapusta
 • dr inż. Krystyna Kalinowska
 • dr inż. Dariusz Ulikowski
 • dr inż. Tomasz Czerwiński
 • dr inż. Tomasz Czarkowski
 • mgr inż. Piotr Traczuk
 • mgr inż. Bartosz Czarnecki

zaprezentuje:

 • CYANObacteria – interaktywne spotkanie z sinicami i nie tylko... – Warsztaty, podczas których będzie możliwość aktywnego i samodzielnego odkrywania piękna tajemniczego mikroświata wodnego, poprzez wzrok, dotyk i węch oraz przygotować preparaty i odnaleźć sinice wśród niezwykle różnorodnego zbiorowiska fitoplanktonu. W nagrodę za owocny trud poszukiwacza, chętni zabiorą ze sobą np. pamiątkowe sinice.
 • Co szkiełko widziało? – Warsztaty mające na celu zapoznanie ze światem podwodnym, pod kątem obserwacji żyjącego w niej zooplanktonu. Zostanie przedstawiona rola zooplanktonu w ekosystemie wodnym jako składnika sieci troficznej, a następnie odbędzie się samodzielne przygotowanie przez uczestników preparatów mikroskopowych i próba identyfikacji gatunków z wykorzystaniem systemu do analizy obrazu.
 • Od ryb i raków do pierwotniaków – Warsztaty oparte na powiązanych ze sobą pokazach i prezentacjach, dotyczących organizmów wodnych zasiedlających rzeki, stawy i jeziora. W trakcie warsztatów, będzie można obserwować pierwotniaki zapoznając się z różnorodnością ich kształtów i rozmiarów, sposobami poruszania się i pobierania pokarmu, przygotować preparaty a nawet dotknąć raki w akwarium. Celem warsztatów jest uświadomienie roli jaką pełnią mieszkańcy jeziora: od bakterii i pierwotniaków, po raki i wielkie szczupaki. Podczas warsztatów, wyświetlane będą zdjęcia oraz filmy z kamery podwodnej.
 • Ryby z wyobraźnią – Warsztaty artystyczne połączone z pogadanką na temat ryb. Celem warsztatów jest przedstawienie ciekawostek z życia ryb występujących na kuli ziemskiej. Podczas zajęć uczestnicy będą dekorować różnymi dostępnymi technikami przygotowane wcześniej woblery. Powstałe w ten sposób barwne modele ryb uczestnicy zabiorą ze sobą.
 • Touch tank - dotknij rybę – wystawa, podczas której uczestnicy będą mieli wyjątkową okazję, aby obserwować a nawet dotknąć jesiotra – rybę, którą można zaliczyć do żyjących skamielin. Od milionów lat nie zmieniła swojego wyglądu. Większość gatunków jesiotra zalicza się do ryb anadromicznych, czyli wędrujących na tarło z wód słonych do słodkich.
 • Życie jezior – podróże filmowe – seans filmowy przedstawiający przyrodniczą podróżą przez jeziora północnej Polski, opowiadający o powstaniu, życiu i starzeniu się jezior pod wpływem procesu eutrofizacji.