Instytut Rybactwa Śródlądowego podczas Europejskiej Nocy Naukowców - relacja

Kolejna edycja Europejskiej Nocy Naukowców w Olsztynie, czyli FUSION 2NIGHT, odbyła się w tym roku 29 września. Koordynatorem był ponownie Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk wraz z partnerami: Olsztyńską Szkołą Wyższą im. Józefa Rusieckiego oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Do tego ogromnego europejskiego wydarzenia przystąpili również pracownicy Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie. Wśród wielu atrakcji, ponownie ogromne zainteresowanie wzbudzał pokaz Touch tank - dotknij rybę, połączony z pogadanką na temat ryb. Podczas tego pokazu uczestnicy mieli wyjątkową okazję, aby zaobserwować oraz dotknąć jesiotra. Kreatywnym uzupełnieniem tej tematyki były warsztaty artystyczne Ryby z wyobraźnią. Podczas zajęć uczestnicy dekorowali woblery przygotowane przez firmę Salmo, wykorzystując do tego celu dostępne materiały plastyczne. Kolejne wydarzenie, prezentowane po raz pierwszy podczas Europejskiej Nocy Naukowców, tj. Od ryb i raków do pierwotniaków, wywarło wśród uczestników niesamowite i niezapomniane wrażenie. Warsztaty, oparte na powiązanych ze sobą pokazach i prezentacjach, dotyczyły organizmów wodnych zasiedlających rzeki, stawy i jeziora. W trakcie nich można było zarówno obserwować pierwotniaki (głównie orzęski), a nawet dotknąć raki w akwarium. Można było nawet zrobić sobie zdjęcie z rakiem sygnałowym, pręgowatym lub błotnym. Ciekawe warsztaty Co szkiełko widziało? miały na celu zapoznanie ze światem podwodnym, pod kątem obserwacji żyjącego w niej planktonu zwierzęcego. Przedstawiona została rola zooplanktonu w ekosystemie wodnym jako składnika sieci troficznej. Kolejne warsztaty CYANObacteria – interaktywne spotkanie z sinicami i nie tylko... to okazja do zaobserwowania jednych z najmniejszych organizmów, czyli cyjanobakterii oraz pozostałych grup fitoplanktonu.Interaktywnie, bo poprzez wzrok, dotyk i węch uczestnicy dowiedzieli się jak rozpoznać „sinicowe zakwity” w jeziorach. Ogromne zainteresowanie, ale też i mieszane uczucia, budziła sinica (znana jako trzęsidło), której kolonie przypominają kamienie. Jednak przez uczestników warsztatów zostały one nazwane „żelkami”, ale niejadalnymi. Ponownie, w niezwykle fascynującą przyrodniczą podróż przez jeziora północnej Polski przeniósł oglądających seans filmowy Życie jezior – podróże filmowe. Była to niesamowita opowieść o powstaniu, życiu i starzeniu się jezior pod wpływem antropogenicznie przyspieszanego procesu eutrofizacji, która zawierała odpowiedź na stawiane zapytania – Dlaczego jeziora znikają na naszych oczach? Jaka jest rola ludzi w tym procesie?

Po raz kolejny staraliśmy się pokazać, że praca naukowca jest odkrywcza i fascynująca. Było naukowo – mnóstwo pytań i odpowiedzi – by pokazać jak wielkie znaczenie ma nauka w codziennym życiu i zainspirować do podjęcia kariery naukowca. Mamy nadzieję, że wśród uczestników byli przyszli ekolodzy, ichtiolodzy, zoolodzy a nawet fykolodzy. Było poważnie, ale i zabawnie zgodnie z myślą przewodnią: „Odkryj naukę, spotykaj naukowców i baw się dobrze!”.

Dziękujemy za pomoc naszym koleżankom i kolegom z Instytutu Rybactwa Śródlądowego.

 

Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke

Elżbieta Bogacka-Kapusta

Krystyna Kalinowska

Andrzej Kapusta

Dariusz Ulikowski

Tomasz Czarkowski

Tomasz Czerwiński

Piotr Traczuk

Bartosz Czarnecki

Zakład Ichtiologii, Hydrobiologii i Ekologii Wód

Zakład Rybactwa Jeziorowego

Zakład Bioekonomiki Rybactwa

 

Zdjęcia: Henryk Morawski, Andrzej Kapusta, Piotr Traczuk

Galeria: