Karp Zatorski - Certyfikat Uni Europejskiej

Szanowni Państwo,

Z nieukrywaną satysfakcją chcemy się podzielić z wszystkimi informacją, iż jako jedyni w Polsce otrzymaliśmy certyfikat Unii Europejskiej dla karpia produkowanego w Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Zatorze. W dniu 30.11.2016 r. firma certyfikująca BC COBICO z powodzeniem przeprowadziła certyfikację Karpia Zatorskiego jako Chronionej Nazwy Pochodzenia.

Jest to pierwszy w Polsce tej rangi certyfikat dla karpia przyznany przez firmę certyfikującą. Od tej pory Karp Zatorski jest produktem zarejestrowanym czyli wpisanym przez Komisję Europejską do Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych. Certyfikat uzyskany przez Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze pozwoli posługiwać się tą nazwą w celach marketingowych oraz sprzedawać karpia pod nazwą Karp Zatorski, która objęta zostaje unijną ochroną prawną. Aktualnie nikt poza RZD w Zatorze nie będzie mógł posługiwać się nazwą Karp Zatorski.

Szczegółu certyfkatu znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa I Rozwoju Wsi:

  1. Streszczenie wniosku: http://www.minrol.gov.pl/content/download/30195/167724/version/1/file/karp%20zatorski.pdf
  2. Rozporządzenie rejestrujące: http://www.minrol.gov.pl/content/download/30196/167728/version/1/file/rejestracja%20karpia.pdf
  3. Wniosek o rejestrację: http://www.minrol.gov.pl/content/download/45314/249560/version/1/file/karp%20zatorski%20wniosek.pdf

 

Galeria: