Nagroda Marszałka za badanie rozrodu i hodowli ryb jesiotrowatych

 Z nieukrywaną dumą pragniemy pochwalić się niewątpliwym sukcesem, jakim jest przyznanie Nagrody Naukowej Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dr hab. inż. Mirosławowi Szczepkowskiemu z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Nagroda ta została przyznana za pracę w zespole, który tworzą prof. Dorota Fopp-Bayat z Katedry Ichtiologii i Akwakultury Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, oraz mgr inż. Marek Szczukowski z Gospodarstwa Rybackiego w Rusi.

Wyróżnienie zostało przyznane zespołowi za prowadzenie badań związanych z inżynierią genetyczną ryb jesiotrowych, które przyczyniają się pogłębianiu wiedzy o tych specyficznych gatunkach ryb oraz, co bardzo ważne, mają zastosowanie w praktyce.

Dzięki tym nowatorskim badaniom jesteśmy w stanie w warunkach laboratoryjnych doprowadzić do wylęgu z ikry niemal samych samic ryb jesiotrowatych. Stąd już tylko drobny krok dzieli nas od wdrożenia wyników tych badań w praktyce, czyli w gospodarstwach rybackich i wylęgarniach.

Jest to szczególnie istotne, gdyż już kilkunastu lat trwają prace nad restytucją jesiotra ostronosego do naszych rzek oraz fakt, iż ryby jesiotrowate są bardzo ważnym gatunkiem w Polskiej akwakulturze.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom tej nagrody.