Program konferencji „WYLĘGARNIA 2017”

 13 września (środa)

15.00 – Początek zakwaterowania uczestników

19.00 – Kolacja (grill)

 

14 września (czwartek)

07.30-09.30 – Śniadanie

09.30-09.40 – Powitanie uczestników konferencji

09.40-11.40 – I sesja referatowa

09.40-10.00 – Agnieszka Sikora, Krystyna Demska-Zakęś, Zdzisław Zakęś - Rozklejanie ikry ryb – problem ciągle aktualny.

10.00-10.20 – Andrzej Ciereszko, Joanna Nynca, Sylwia Judycka, Ewa Liszewska, Stefan Dobosz - Współpraca nauki i praktyki w pracach nad wdrożeniem kriokonserwacji nasienia do hodowli ryb łososiowatych – do TANGA trzeba dwojga!

10.20-10.40 – Justyna Sikorska, Rafał Kamiński, Barbara Kazuń, Krzysztof Kazuń, Mirosław Szczepkowski, Jacek Wolnicki - Porównanie skuteczności różnych metod postępowania z rybami ze stawu przed umieszczeniem ich w RAS.

10.40-11.20 – Dariusz Ulikowski, Łucjan Chybowski, Piotr Traczuk, Iwona Piotrowska - Wpływ presji kijanek żab, larw ważek oraz bujnego porostu glonów nitkowatych na przeżywalność i wzrost oraz utratę szczypiec młodocianych raków w warunkach kontrolowanych.

11.20-11.40 – Sylwia Judycka, Rafał Kamiński, Dariusz Kaczmarczyk, Justyna Sikorska, Jacek Wolnicki, Grzegorz Dietrich - Zastosowanie technik biologii molekularnej i bioinformatyki oraz kriokonserwacji nasienia w tworzeniu banku genów strzebli błotnej(Eupallasella percnurus), gatunku zagrożonego wyginięciem.

11.40-12.10 – Przerwa kawowa

12.10-13.50 – II sesja referatowa

12.10-12.30 – Katarzyna Palińska-Żarska, Sławomir Krejszeff, Michał Łopata, Daniel Żarski - Wpływ czynników abiotycznych na efektywność wychowu larw okonia (Perca fluviatilis) w warunkach kontrolowanych.

12.30-12.50 – Maciej Rożyński, Zdzisław Zakęś - Efekty stosowania różnych procedur żywienia larw sandacza (Sander lucioperca) w warunkach kontrolowanych.

12.50-13.10 – Zdzisław Zakęś - Zintegrowana metoda podchowu materiału obsadowego sandacza (Sander lucioperca) – stawy ziemne → systemy recyrkulacyjne.

13.10-13.30 – Jacek Wolnicki, Grzegorz Dietrich, Rafał Kamiński, Sylwia Judycka, Justyna Sikorska - Wpływ długotrwałego przetrzymywania samców strzebli błotnej (Eupallasella percnurus) w warunkach zbliżonych do naturalnych na cechy jakościowe nasienia.

13.30-13.50 – Elżbieta Brzuska - Ocena efektów kontrolowanego rozrodu karpi (Cyprinus carpio) pochodzenia polskiego (linia 6) oraz węgierskiego (linia 8) po indukowaniu owulacji homogenatem przysadki karpia (CPH), leszcza (BPH) lub ludzką gonadotropiną kosmówkową (hCG).

14.00-15.30 – Obiad

16.00-17.40 – III sesja referatowa

16.00-16.20 – Rafał Kamiński, Justyna Sikorska, Jacek Wolnicki - Wpływ zasolenia wody na wzrost i przeżywalność larw reofilnych ryb karpiowatych w warunkach kontrolowanych.

16.20-16.40 –Mirosław Szczepkowski, Dorota Fopp-Bayat, Bożena Szczepkowska, Michał Blitek, Marek Bogacki, Radosław K. Kowalski - Wzrost i dojrzewanie jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii) uzyskanego w wyniku indukcji gynogenezy mejotycznej.

16.40-17.00 – Andrzej K. Siwicki, Jarosław Dastych, Ewelina Wójcik, Patrycja Schulz, Edyta Kaczorek, Krzysztof Kazuń, Barbara Kazuń, Elżbieta Terech-Majewska - Możliwości zastosowania bakteriofagów w ochronie zdrowia ryb.

17.00-17.20 – Zdzisław Zakęś, Krzysztof Wunderlich, Mirosław Szczepkowski, Maciej Rożyński - Efekty znakowania młodocianej siei (Coregonus lavaretus) pasywnymi zintegrowanymi transponderami (PIT).

17.20-17.40 – Maciej Mickiewicz, Marek Trella - Zarybienia szczupakiem (Esox lucius) i ich efekty w wodach obwodów rybackich na podstawie kwestionariuszy RRW-23 z lat 2006-2015.

19.30-01.00 – Uroczysta kolacja

 

15 września (piątek)

 07.30-09.30 – Śniadanie

 9.30-10.50 – IV sesja referatowa

09.30-09.50 – Piotr Gomułka, Jan Stasiak, Piotr Niewiadomski - Czy fruktozamina może być dobrym wskaźnikiem glikemii u ryb?

09.50-10.10 – Iwona Piotrowska, Bożena Szczepkowska, Michał Kozłowski - Mikroalgi – możliwości wykorzystania w akwakulturze.

10.10-10.30 – Szymon Łakomiak, Piotr Gomułka, Agnieszka Pękala, Ewa Paździor, Elżbieta Ziomek, Piotr Hliwa - Wpływ wybranych komercyjnych preparatów probiotycznych na efekty podchowu narybku jesiotra rosyjskiego (Acipenser gueldenstaedtii).

10.30-10.50 – Joanna Nynca, Sylwia Judycka, Ewa Liszewska, Stefan Dobosz, Andrzej Ciereszko - Optymalizacja koncentracji plemników w słomce do kriokonserwacji nasienia pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss).

10.50-11.20 – Przerwa kawowa

11.20-12.40 – V sesja referatowa

11.20-11.40 – Agnieszka Stabińska, Jarosław Król, Sergiusz Czesny, Małgorzata Woźniak, Elżbieta Ziomek, Piotr Hliwa - Wpływ podawania różnych pasz komercyjnych na efekty podchowu larw okonia europejskiego (Perca fluviatilis) po odstawieniu pokarmu żywego.

11.40-12.00 – Roman Kujawa, Kajetan Bansen, Tomasz Zielazny, Mateusz Biegaj - Podchów larw wzdręgi kolorowej (Scardinius erythrophthalmus) w warunkach kontrolowanych.

12.00-12.20 – Sylwia Judycka, Joanna Nynca, Ewa Liszewska, Stefan Dobosz, Joanna Grudniewska, Andrzej Ciereszko - Optymalna koncentracja plemników w słomce oraz końcowe stężenie glukozy w rozrzedzalniku są istotne dla efektywności kriokonserwacji nasienia ryb łososiowatych.

12.20-12.40 – Michał Kozłowski, Mirosław Szczepkowski, Iwona Piotrowska, Bożena Szczepkowska - Efekty znakowania juwenalnego jesiotra ostronosego(Acipenser oxyrinchus) implantami elastomerowymi (VIE).

13.00-14.30 – Obiad i zakończenie konferencji