Program konferencji Wylęgarnia 2009

1 września (wtorek)

 
 • 15.00 – Początek zakwaterowania uczestników
 
19.00 – Kolacja z kapelą kaszubską
 
2 września (środa)
 
7.00-10.00 – Śniadanie
 
 • 10.00-10.15 – Powitanie uczestników konferencji
 • 10.15-12.55 – I sesja referatowa
 • 10.15-10.35 - Andrzej Ciereszko, Mariola Dietrich, Grzegorz J. Dietrich, Joanna Nynca, Ewa Liszewska, Henryk Kuźmiński, Stefan Dobosz - Ocena jakości ikry pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss)
 • 10.35-10.55 - Radosław K. Kowalski, Ryszard Kolman, Ziemowit Pirtań, Bogusław Cieślicki, Jan Glogowski - Pobieranie ikry metodą pneumatyczną – innowacyjna technika wylęgarnicza
 • 10.55-11.15 - Mariusz Szmyt, Krzysztof Goryczko, Joanna Grudniewska, Anna M. Wiśniewska - Płodność samic lipienia europejskiego (Thymallus thymallus) pochodzących z hodowlanego stada matecznego
 • 11.15-11.35 - Henryk Kuźmiński, Stefan Dobosz - Porównanie wskaźników hodowlanych i wydajności rzeźnej pstrąga źródlanego (Salvelinus fontinalis) i jego hybrydów z palią alpejską(Salvelinus alpinus)
 • 11.35-11.55 - Joanna Grudniewska, Andrzej K. Siwicki, Krzysztof Goryczko, Dobosz Stefan, Elżbieta Terach-Majewska - Wybrane aspekty biotechniki chowu lipienia (Thymallus thymallus)ze szczególnym uwzględnieniem nowych metod profilaktyki
 • 11.55-12.15 - Krzysztof Wunderlich, Mirosław Szczepkowski, Zdzisław Zakęś – Porównanie wybranych wskaźników hodowlanych dwóch populacji siei jeziorowej (Coregonus lavaretus)
 • 12.15-12.35 - Barbara Kazuń, Krzysztof Kazuń, Agnieszka Lepa, Andrzej K. Siwicki - Choroby bakteryjne ryb łososiowatych – aktualny stan wiedzy i możliwości terapeutyczne
 • 12.35-12.55 – Piotr Gomułka – Kontrola stanu zdrowotnego ryb – konsekwencje zmian w przepisach weterynaryjnych
 
13.00-14.00 – Obiad
 
 • 14.15-19.00 – Wycieczka autokarami do Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych Rutki oraz Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku
 
20.00-24.00 – Uroczysta kolacja przy muzyce na żywo
 
3 września (czwartek)
 
07.00-09.00 – Śniadanie
 
 • 09.30-11.30 – II sesja referatowa
 • 09.30-09.50 - Grzegorz Radtke - Możliwości i metody aktywnej ochrony troci jeziorowej (Salmo trutta m. lacustris) w zlewni jeziora Wdzydze
 • 09.50-10.10 - Robert Stabiński, Łucjan Chybowski - Troć jeziorowa (Salmo trutta m. lacustris) – spostrzeżenia z prac hodowlanych w Ośrodku Zarybieniowym PZW w Gawrych Rudzie
 • 10.10-10.30 - Adam Tański, Rafał Pender - Gospodarka rybami łososiowatymi prowadzona przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie w latach 1999-2009
 • 10.30-10.50 - Radosław K. Kowalski, Beata I. Cejko, Beata Sarosiek, Wiesław Demianowicz, Jan Glogowski - Przechowywanie nasienia ryb łososiowatych – przegląd metod i ich praktyczne zastosowanie w wylęgarniach
 • 10.50-11.10 - Jan Glogowski, Beata I. Cejko, Beata Sarosiek, Wiesław Demianowicz, Radosław K. Kowalski - Kriokonserwacja nasienia ryb łososiowatych
 • 11.10-11.30 - Agnieszka Stapel, Konrad Ocalewicz, Krystyna Demska-Zakęś, Piotr Hliwa - Wykorzystanie niesteroidowych środków do maskulinizacji ryb łososiowatych
 
11.30-13.00 – Przerwa kawowa (w przerwie sesja plakatowa)
 
 • 13.00-15.00 – III sesja referatowa
 • 13.00-13.20 - Jacek Kozłowski, Bogdan Wziątek, Katarzyna Stańczak, Piotr Chmielnicki, Krzysztof Kozłowski, Robert Stabiński - Możliwości masowego znakowania larw siei (Coregonus lavaretus), sielawy (Coregonus albula) i troci jeziorowej (Salmo trutta m. fario) za pomocą szoków termicznych
 • 13.20-13.40 - Adam Tański, Agata Korzelecka-Orkisz, Mateusz Gzyl, Aleksander Winnicki, Krzysztof Formicki - Wpływ struktury żwirowo-kamienistej gniazd na wyniki inkubacji jaj troci (Salmo trutta m. trutta)
 • 13.40-14.00 - Rafał Kamiński, Jacek Wolnicki, Sławomir Kwiatkowski - Wpływ fotoperiodu, temperatury i preparatów hormonalnych (Ovaprim, Ovopel) na wyniki rozrodu brzany (Barbus barbus)
 • 14.00-14.20 - Jacek Sadowski, Magdalena Wielopolska, Marek Bartłomiejczyk - Wpływ żywienia wybranymi paszami przemysłowymi firmy Aller-Aqua na wzrost i skład chemiczny ciała karpiokarasi (Cyprinus carpio × Carassius auratus) chowanych w wodzie pochłodniczej
 • 14.20-14.40 - Agata Kowalska, Zdzisław Zakęś - Nowe trendy w żywieniu ryb hodowlanych – możliwości zastosowania różnych źródeł lipidów
 • 14.40-15.00 - Andrzej Kapusta, Konrad Partyka, Bartosz Czarnecki - Gospodarowanie populacją pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario) na obszarze chronionym na przykładzie Pasłęki (północna Polska)
 
15.00-16.00 – Obiad i zakończenie konferencji
 
 
Sesja plakatowa
1.      Małgorzata Bonisławska - Na ile próby inkubacji ikry troci (Salmo trutta) w wodzie o zróżnicowanym zasoleniu mają racjonalne podłoże.
2.      Małgorzata Bonisławska, Karolina Małecka, Justyna Matusiewicz, Magdalena Szmukała, Daniela Szaniawska, Rafał Pender - Ocena wpływu działalności Wylęgarni Ryb w Goleniowie na jakość wód ujściowego odcinka rzeki Wiśniówki.
3.      Elżbieta Brzuska - Szacowanie efektywności kontrolowanego rozrodu karpia (Cyprinus carpio) - wpływ interakcji pomiędzy stymulatorem owulacji a wiekiem samic.
4.      Robert Czerniawski, Józef Domagała, Małgorzata Pilecka-Rapacz - Efekty podchowu wylęgu troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta) – potencjalnego materiału zarybieniowego, karmionego żywym i sztucznym pokarmem.
5.      Katarzyna Dziewulska, Adam Rzemieniecki, Józef Domagała - Charakterystyka parametrów ruchu plemników troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta).
6.      Dorota Fopp-Bayat - Dobór par tarłowych jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii) na podstawie oceny polimorfizmu mikrosatelitarnego DNA.
7.      Krzysztof Formicki, Izabella Smaruj, Joanna Szulc, Aleksander Winnicki  - System mikrotubularny galaretowatej osłony jaj okonia (Perca fluviatilis).
8.      Joanna Grudniewska, Bartłomiej Wroński - Porównanie przydatności mrożonego zooplanktonu i starterów pstrągowych w podchowie larw lipienia europejskiego (Thymallus thymallus).
9.      Piotr Hliwa, Radosław K. Kowalski, Jarosław Król, Beata I. Cejko, Robert Stabinski, Elżbieta Ziomek, Andrzej Ciereszko - Morfologiczna i funkcjonalna asymetria jąder stynki (Osmerus eperlanus).
10. Sławomir Keszka, Adam Tański, Rafał Pender, Łukasz Potkański, Artur Furdyna- Ocena występowania ryb z rodziny Salmonidae, a gospodarka zarybieniowa w zlewni Iny na przestrzeni ostatnich 25 lat.
11. Agata Korzelecka-Orkisz, Adam Tański, Aleksander Winnicki, Krzysztof Formicki - Orientacja przestrzenna zarodków ryb łososiowatych jako swoisty przejaw motoryki embrionalnej ryb.
12. Radosław K. Kowalski, Piotr Hliwa, Beata I. Cejko, Jarosław Król, Robert Stabinski, Andrzej Ciereszko - Parametry ilościowe i jakościowe nasienia stynki (Osmerus eperlanus) w zależności od czasu po stymulacji hormonalnej.
13. Michał Kozłowski, Mirosław Szczepkowski, Krzysztof Wunderlich, Iwona Piotrowska, Bożena Szczepkowska, Zdzisław Zakęś - Wpływ wysokości słupa wody w basenach podchowowych na wskaźniki chowu narybku sandacza (Sander lucioperca).
14. Roman Kujawa, Paweł Uździński - Analiza wzrostu i cech morfometrycznych larw pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario) w różnych temperaturach.
15. Joanna Nynca, Andrzej Ciereszko - Zastosowanie aparatu NucleoCounter SP-100 do pomiaru koncentracji i przeżywalności plemników pstrąga źródlanego (Salvelinus fontinalis).
16. Dorota Pawlos, Agata Korzelecka-Orkisz, Krzysztof Formicki - Występowanie ektokomensali na jajach raków bytujących w wodach Polski.
17. Mirosław Półgęsek, Jacek Sadowski, Magdalena Wielopolska - Perspektywy produkcji pasz dla ryb z wykorzystaniem metody suszenia rozpyłowego (poster)
18. Jacek Sadowski - Wybrane zagadnienia z chowu ryb łososiowatych w wodzie pochłodniczej kanału zrzutowego Elektrowni „Dolna Odra”.
19. Beata Sarosiek, Radosław K. Kowalski, Beata I. Cejko, Katarzyna Maksimowicz, Jan Glogowski - Aktywność enzymatyczna nasienia ryb łososiowatych – biochemiczne wyznaczniki jakości mlecza.
20. Lidia Skuza, Magdalena Achrem, Robert Czerniawski, Marta Sciesińska, Józef Domagała - Zróżnicowanie genetyczne pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario) z dwóch cieków zlewni Drawy (otulina Drawieńskiego Parku Narodowego) na podstawie analizy RAPD-PCR.
21. Izabella Smaruj, Aleksander Winnicki, Krzysztof Formicki - Zjawisko turgoru w embriogenezie ryb i jego biologiczne znaczenie.
22. Agnieszka Stapel, Konrad Ocalewicz - Determinacja i dyferencjacja płci u pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss).
23. Bożena Szczepkowska, Mirosław Szczepkowski, Ryszard Kolman  - Wpływ żywienia na wyniki chowu larw krzyżówki jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii) z jesiotrem rosyjskim (Acipenser gueldenstaedti).
24. Bożena Szczepkowska, Mirosław Szczepkowski, Ryszard Kolman - Wyniki podchowu wylęgu jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrhynchus) w różnych typach basenów.
25. Mirosław Szczepkowski, Bożena Szczepkowska, Krzysztof Wunderlich, Iwona Piotrowska, Michał Kozłowski - Wpływ stosowania taniny na wyniki inkubacji ikry i podchowu larw siei (Coregonus lavaretus).
26. Elżbieta Terech-Majewska, Joanna Grudniewska, Leszek Dyszkiewicz, Andrzej Olszewski, Andrzej K. Siwicki- Oxim - kwaśny preparat biobójczy, zastosowanie w hodowli ryb.
27. Grzegorz Wiszniewski, Ryszard Kolman - Wpływ immunomodulatorów na wzrost i przeżywalność narybku jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus).
28. Krzysztof Wunderlich, Mirosław Szczepkowski, Michał Kozłowski, Bożena Szczepkowska, Iwona Piotrowska - Wpływ natężenia oświetlenia na efekty podchowu narybku siei (Coregonus lavaretus).