Projekt NCN - Badanie rozwoju, funkcjonowania oraz roli rytmu okołodobowego u wczesnych stadiów rozwojowych okonia (Perca fluviatilis)

 

Miło nam poinformować, że dr Katarzyna Palińska-Żarska w ramach konkursu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki - OPUS 22, otrzymała międzyinstytucjonalny projekt, który realizowany będzie pomiędzy Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza oraz Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk. Badania prowadzone w ramach projektu będą dotyczyły rozwoju, funkcjonowania oraz roli rytmu okołodobowego u wczesnych stadiów rozwojowych okonia (Perca fluviatilis).

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2021-09-15okipi34a/streszczenia/536433-pl.pdf

Projekt pozwoli uzupełnić ważne luki w wiedzy na temat rozwoju i funkcjonowania zegara biologicznego i rytmu okołodobowego u wczesnych stadiów rozwojowych okonia. Uzyskane wyniki pozwolą nam zrozumieć jaki wpływ posiadają modyfikacje warunków świetlnych na jakość biologiczną larw oraz na ich zdolności adaptacyjne, a w perspektywie długoterminowej, dostarczą również informacji mających istotne znaczenie przy ochronie ekosystemów słodkowodnych przed coraz częściej pojawiającym się, antropogenicznie wywołanym zanieczyszczeniem świetlnym (czyli obecnością sztucznego światła w nocy w naturalnym środowisku).

 

 

Galeria: