Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż Joanny Szymanowicz

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ

DYREKTOR

INSTYTUTU RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO

mają zaszczyt zaprosić na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Joanny SZYMANOWICZ

 

na temat: ANALIZA INTENSYWNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ODŻYWIANIA SIĘ SZCZUPAKA ESOX LUCIUS L. Z JEZIORA DGAŁ WIELKI

 

Promotor: doc. dr hab. Witold BIAŁOKOZ, IRS w Olsztynie

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej MARTYNIAK, UWM w Olsztynie

prof. dr hab. Włodzimierz ZAŁACHOWSKI, PKosz. w Koszalinie

 

Publiczna obrona rozprawy odbędzie się

w dniu 26 marca 2010 r. o godz. 1100,

w sali 108 Instytutu Rybactwa Śródlądowego,

Olsztyn – Kortowo, ul. Oczapowskiego 10

 

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się

w Bibliotece Instytutu Rybactwa Śródlądowego, pokój 110

 

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. Bogusław ZDANOWSKI