Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała NOWAKA

PRZEWODNICZĄCY  RADY  NAUKOWEJ

DYREKTOR

INSTYTUTU  RYBACTWA  ŚRÓDLĄDOWEGO

mają zaszczyt zaprosić na

PUBLICZNĄ  OBRONĘ  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

mgr inż.  Michała NOWAKA

 

na temat:      DOBOWE I SEZONOWE ZMIANY ZESPOŁÓW RYB NA WYBRANYCH ODCINKACH RZEKI NIDY

 

Promotor:    prof. dr hab. Włodzimierz Popek, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Recenzenci:  prof. dr hab. Krzysztof Kukuła, Uniwersytet Rzeszowski

                     prof. dr hab. Mirosław Przybylski, Uniwersytet Łódzki

        

Publiczna obrona rozprawy odbędzie się

w dniu 2 grudnia 2016 r. o godz. 1030,

w sali 108 Instytutu Rybactwa Śródlądowego

w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 10

 

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się

w Bibliotece Instytutu Rybactwa Śródlądowego, pokój 110.

Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej umieszczone są

na stronie internetowej Instytutu (Przewody doktorskie).

 

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. Arkadiusz Wołos