PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Mgr inż. MIKOŁAJA ADAMKA

PRZEWODNICZĄCY  RADY  NAUKOWEJ

DYREKTOR

INSTYTUTU  RYBACTWA  ŚRÓDLĄDOWEGO

 

mają zaszczyt zaprosić na

 

PUBLICZNĄ  OBRONĘ  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

 

Mgr inż.  MIKOŁAJA  ADAMKA

 

na temat:      UDZIAŁ INTERFERONU TYPU I W ODPORNOŚCI KARPIA
                NA ZAKAŻENIE WIRUSEM CYPRINID HERPESVIRUS 3

 

Promotor:           Dr hab. Jarosław Chyb, UR w Krakowie

Recenzenci:           Dr hab. Jolanta Kempter, ZUT w Szczecinie

Prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki, IRS w Olsztynie

 

Publiczna obrona rozprawy odbędzie się

w dniu 30 sierpnia 2013 r. o godz. 1200,

w sali 108 Instytutu Rybactwa Śródlądowego,

Olsztyn – Kortowo, ul. Oczapowskiego 10

 

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się

w Bibliotece Instytutu Rybactwa Śródlądowego, pokój 110

 

                                                Dyrektor Instytutu

Prof. dr hab. Bogusław ZDANOWSKI