Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Sikorskiej

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ

DYREKTOR

INSTYTUTU RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO

mają zaszczyt zaprosić na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Justyny Sikorskiej

na temat: METODY PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM INTENSYWNEGO ŻYWIENIA STARTERAMI MŁODOCIANYCH RYB KARPIOWATYCH W WARUNKACH KONTROLOWANYCH

 

Promotor: doc. dr hab. Jacek Wolnicki, IRS w Olsztynie

Recenzenci: prof. dr hab. Teresa OSTASZEWSKA, SGGW w Warszawie

prof. dr hab. Antoni PRZYBYŁ, UP w Poznaniu

 

Publiczna obrona rozprawy odbędzie się

w dniu 22 lutego 2010 r. o godz. 1100,

w siedzibie Zakładów Naukowych Instytutu Rybactwa Śródlądowego,

w Żabieńcu k. Warszawy, ul. Główna 48

 

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się

w Bibliotece Instytutu Rybactwa Śródlądowego

w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 10, pokój 110

 

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. Bogusław ZDANOWSKI