Rada Naukowa IRS – kadencja 2017-2021

W dniu 26 września br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej IRS kadencji 2017-2021. Rada ze swojego grona wybrała przewodniczącego, którym został prof. dr hab. Krzysztof Formicki oraz zastępców przewodniczącego w osobach prof. dr hab. Andrzeja K. Siwickiego i prof. dr hab. Zdzisława Zakęsia.

Rada powołała na okres swojej kadencji komisje stałe. Pracom komisji ds. przewodów doktorskich będzie przewodniczył prof. dr hab. Jacek Wolnicki, komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie – prof. dr hab. Arkadiusz Wołos, komisji oceniającej kwalifikacje pracowników na stanowiska naukowe i badawczo-techniczne – prof. dr hab. Wiesław Wiśniewolski, komisji do spraw okresowej oceny dorobku naukowego pracowników naukowych i badawczo-technicznych – prof. dr hab. Zdzisław Zakęś i komisji skrutacyjnej – dr inż. Andrzej Kapusta.