Spotkanie dla doktorantów – stypendia doktoranckie – rekrutacja

W dniu 13 grudnia br. Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie organizuje spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu „RIM WiM – Regionalna Inwestycja w Młodych Naukowców Warmii i Mazur – wzrost potencjału wdrożeniowego wyników prac B+R doktorantów”. Spotkanie odbędzie się w sali 307 budynku Biblioteki Uniwersyteckiej (ul. Oczapowskiego 12b, Olsztyn) w godzinach 10.00-13.00.

Powyższa inicjatywa skierowana jest do studentów studiów doktoranckich oraz pracowników, mających wszczęty przewód doktorski na terenie naszego województwa, w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych matematyczno-przyrodniczych i technologicznych  oraz zgodnych z RSI, którzy są zainteresowani otrzymaniem wsparcia w postaci stypendium doktoranckiego w wysokości do 3000,00 złotych miesięcznie oraz przewidzianego w ramach projektu wsparcia towarzyszącego.

W czasie ww. spotkania zostaną omówione zasady przyznawania i ubiegania się o stypendium, prawa i obowiązki stypendystów oraz szczegóły dotyczące rekrutacji. Dodatkowo potencjalni stypendyści otrzymają wszystkie niezbędne dokumenty rekrutacyjne i materiały informacyjne oraz będą mieli okazję zadać pytania na temat przyznawanego stypendium.

                 Spotkanie poprzedza proces rekrutacji na przyznanie stypendium doktoranckiego, który będzie prowadzony przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii w terminie od 16.12.2013 do 10.01.2014 r.

Osobą dopowiedzianą za organizację ww. spotkania i rekrutację jest Pani Ewa Dąbkowska (e.dabkowska@uwm.edu.pl, 89 524 52 41). Dodatkowe informacje na temat projektu są również dostępne na następującej stronie internetowej: http://ciitt.uwm.edu.pl/stypendia/index.html.

W celu wzięcia udziału w spotkaniu należy przesłać formularz zgłoszeniowy na adres: e.dabkowska@uwm.edu.pl.