Udział Instytutu w spotkaniu grup Inicjatywy BIOEAST (12-13 maja)

W dniach 12-13 maja w Lublanie (Słowenia) odbyło się zorganizowane przez słoweńskie Ministerstwo Rolnictwa spotkanie siedmiu grup tematycznych (agroekologia, żywność, leśnictwo, bioenergia, biomateriały, edukacja w zakresie biogospodarki, biogospodarka słodkowodna) Inicjatywy BIOEAST. Wśród reprezentacji instytucji z 11 krajów BIOEAST (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia) był również przedstawiciel Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie: Zastępca Dyrektora ds. naukowych.

 

Podczas spotkania przedyskutowano przyszłość Inicjatywy BIOEAST i siedmiu grup tematycznych oraz omówiono wyniki "BIOEAST Thematic studies", w tym nr. 5 "Surface waters - maintaining at least good ecological quality and biodiversity", przygotowany w oparciu o dane na temat stanu i potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego wód powierzchniowych oraz stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych w 11 krajach Europy (Autor: Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke). Z wynikami można się zapoznać w opracowaniu, udostępnionym na https://bioeast.eu/download/5-study-freshwater-based-bioeconomy-pdf/

 

Więcej informacji o samym spotkaniu pod adresem:  https://bioeast.eu/2022/05/17/bioeast-stakeholders-finally-met-in-person-at-the-joint-thematic-working-group-meeting-in-ljubljana/