VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla młodych naukowców NACEE

SZANOWNI KOLEDZY!

Białoruska Państwowa Akademia Rolnicza (BPAR) wspólnie z Siecią Centrów Akwakultury Środkowej i Wschodniej Europy (NACEE) zaprasza do uczestnictwa w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej dla młodych naukowców NACEE, która odbędzie się w dniach 28. 11 – 1. 12. 2017 roku w Gorkach (Republika Białoruś). Do uczestnictwa w niej zapraszani są studenci, magistranci, doktoranci i młodzi naukowcy.

Tematyka naukowa konferencji:

  1. Gospodarka rybacka i akwakultura;
  2. Ichtiologia;
  3. Biologiczne zasoby wodne.

Konferencja będzie się odbywać w pomieszczeniach Katedry Ichtiologii i Rybactwa  (http://baa.by/facultet/zoofac/kafedra/ribovodstva/) BPAR. Na konferencji można będzie prezentować ustne referaty lub też w postaci posterów. Możliwe jest również uczestnictwa bez prezentacji lub też przesłanie tez do materiałów konferencyjnych, które będą opublikowane bez udziału autorów w konferencji.

Językami roboczymi konferencji są: białoruski, rosyjski i angielski. Sal konferencyjna będzie wyposażona w sprzęt multimedialny: komputer, projektor i ekran oraz mikrofony włączone w system nagłaśniania.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronach:

http://www.nacee.eu/en/2017/09/the-sixth-young-researchers-conference-of-nacee/

http://www.nacee.eu/wp-content/uploads/2017/09/YRC_2017_EN.docx

 

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji należy przesyłać do 6. 11. 2017 roku na oba adresy e-mail: young.nacee2017@mail.ru, nacee.new@gmail.com.

 

Opłata konferencyjna wynosi:

  • 25 EUR dla przedstawicieli organizacji-członków NACEE;
  • 30 EUR dla przedstawicieli innych organizacji.

Zaoczny udział w konferencji bezpłatny (druk przesłanych doniesień w materiałach konferencyjnych). Ze spisem organizacji – członków NACEE można się zapoznać na stronie http://www.nacee.eu/en/about_nacee/ .

Opłata za udział w konferencji bezpośrednio w rublach białoruskich wg. kursu Banku Narodowego Białorusi w dniu 28.11.2017.

Opłata za udział w konferencji zawiera w sobie noclegi w dwuosobowych pokojach z łazienką i kuchnią w akademiku BPAR, posiłki w akademickiej stołówce oraz koszty organizacyjne. Uczestnicy konferencji mogą oczywiście samodzielnie zorganizować sobie pobyt i wyżywienie  w Gorkach (http://gorkom.by/news/glavnye-novosti/gostinica-pronya) i w tym przypadku opłata konferencyjna wyniesie 5 EUR. 

Po zakończeniu konferencji planowane jest wydanie materiałów konferencyjnych. Publikacja doniesień będzie bezpłatna dla uczestników konferencji w dowolnej formie. Wymogi dotyczące przygotowania materiałów do publikacji zawarte są w załączniku 2.

Młodzi uczeni, a także studenci, magistranci i doktoranci we współautorstwie z naukowymi opiekunami, mogą przygotować prace naukowe do recenzjonowanego czasopisma naukowego BPAR „ Hodowla i medycyna weterynaryjna”, które figuruje w oficjalnej liście wydawnictw naukowych Republiki Białoruś. Prace będą opublikowane bezpłatnie w ciągu 6 miesięcy.

Wymogi dotyczące przygotowania materiałów do publikacji zawarte są na stronie http://www.nacee.eu/wp-content/uploads/2017/09/YRC_2017_EN.docx.

Doniesienia i prace naukowe przesyłane w formie elektronicznej do dnia 20. 11. 2017 na adres e-mail: young.nacee2017@mail.ru.

Zwracamy uwagę przyszłych uczestników konferencji, że w przypadku  przylotu na Białoruś samolotem na Narodowe Lotnisko Mińsk-2 i planowanego pobytu nie dłuższego niż 5. dni, nie są wymagane wizy. Aktualna cena biletu na trasie Warszawa-Mińsk-Warszawa, w terminie trwania konferencji wynosi ok. 550 zł.

Przy wjeździe na Białoruś innymi środkami transportu wymagana jest wiza.

 

Wstępny program konferencji:

28 listopada - Przyjazd uczestników;

29 listopada - Konferencja;

30 listopada - Program wycieczkowy;

01 grudnia    - Wyjazd uczestników

 

Dane kontaktowe do organizatorów konferencji

Nikolay Barulin

Kierownik katedry ichtiologii i rybactwa BPAR, Gorki, Białoruś

e-mail: young.nacee2017@mail.ru

Svetlana Lengel

Sekretariat NACEE, Szarvas, Węgry

e-mail: nacee.new@gmail.com

NACEE

Tłumaczenie  i opracowanie:
Ryszard Kolman – przewodniczący KT NACEE;
Zakład Ichtiologii, Hydrobiologii i Ekologii Wód
Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie