Warszaty edukacyjne - Światowy Dzień Migracji - w ramach projektu AMBER. 21 kwietnia 2018 - Jaz "IMBERFAL" w Konstancinie-Jeziorna

Światowa Fundacja Migracji Ryb

WARSZTATY EDUKACYJNE PROJEKTU ADAPTACYJNE ZARZĄDZANIE BARIERAMI HYDROTECHNICZNYMI W EUROPEJSKICH RZEKACH (www.amber.international) W RAMACH ŚWIATOWEGO DNIA MIGRACJI RYB (www.worldfishmigrationday.com)

 

Data: 21 kwietnia 2018 (Światowy Dzień Migracji Ryb – „Łączenie ryb, rzek i ludzi”, to jednodniowe, ogólnoświatowe wydarzenie mające na celu uświadomienie znaczenia rzek i ryb wędrownych.

Miejsce: Konstancin-Jeziorna (k. Warszawy), przy jazie „IMBERFAL” na rzece Jeziorka.

Organizatorzy: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie i Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi.

 

OPIS PROJEKTU:

Projekt „Adaptacyjne Zarządzanie Barierami Hydrotechnicznymi w Europejskich Rzekach” finansowany jest z unijnego programu badawczo-innowacyjnego „Horyzont 2020” w ramach umowy o dotację nr 689682. Projekt Pozwól Rzekom Płynąć ma na celu ocenę wpływu przegród hydrotechnicznych na przemieszczanie się organizmów w rzekach w całej Europie i opracowanie systemu decyzyjnego umożliwiającego zarządzanie takimi barierami dla uzyskania korzyści ekonomicznych i ekologicznych, w tym dla planowania nowej zabudowy hydrotechnicznej, łagodzenia wpływu istniejących konstrukcji, a także usuwania tych piętrzeń, które nie spełniają swojej funkcji.

 

GŁÓWNE CELE WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH

  1. Edukacja dotycząca funkcjonowania ekosystemów rzecznych.
  2. Edukacja dotycząca ichtiofauny rzek Polski z naciskiem na gatunki ryb wędrownych.
  3. Prezentacja aplikacji Barrier Tracker na smarfony umożliwiającej lokalizowanie barier na rzekach przez społeczeństwo w ramach tzw. Projektu obywatelskiego „Pozwól Rzekom Płynąć” (ang. Let it Flow).

 

Barrier Tracker czyli „Lokalizator Przeszkód Migracyjnych” to prosta aplikacja, mająca na celu ochronę dobrego stanu środowiska rzek europejskich. Aplikacja umożliwia weryfikację położenia w terenie przegród dla migracji organizmów wodnych, takich jak tamy, jazy, śluzy
i przepusty, czyli wszelkich konstrukcji mających potencjalnie negatywny wpływ na przebieg migracji ryb, ale także wszelkich innych organizmów związanych z rzekami i strumieniami, w tym ssaków, bezkręgowców i roślin. Konstrukcje takie ograniczają także korzyści uzyskiwane przez człowieka z gospodarczego wykorzystania wód.

Korzystając z aplikacji Barrier Tracker, każdy obywatel staje się cenionym członkiem paneuropejskiej świadomej społeczności. Projekt obywatelski „Pozwól Rzekom Płynąć” ma umożliwić poznanie skali przekształcenia rzek Europy oraz globalnego wpływu konstrukcji hydrotechnicznych na środowisko naturalne i umożliwić społeczeństwu edukację i udział w procesie decyzyjnym.

 

 

 

PARTNERZY PROJEKTU AMBER

 

Program Światowego Dnia Migracji Ryb – Konstancin-Jeziorna

11:00 Otwarcie obchodów

  • Konkurs na najładniejszego węgorza (Dzieci malują balony)
  • Akcja edukacyjna „Wypuść węgorza” (Wypuszczamy do wody poniżej i powyżej jazu patyki symbolizujące węgorze spływające na tarło)
  • Wystąpienia ekspertów przybliżające zagadnienia zawiązane z zagrożeniami i ochroną ryb wędrownych
  • Tworzymy szczęśliwą rybę (Ustawiamy uczestników obchodów w kształt ryby i filmujemy z powietrza
  • Gry i zabawy dla dzieci o tematyce wędkarskiej i ekologicznej
  • Pokaz dronów oraz zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych do monitorowania siedlisk dla ryb w rzekach

15:00 Zakończenie obchodów