Wspomnienie Prof. dr hab. Ryszarda Bartla

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 12 lipca 2020 r. odszedł od nas Prof. dr hab. Ryszard Bartel.

Wobec tak bolesnego doświadczenia, często pojawia się pytanie  - kim był dla nas Ryszard Bartel? Z pewnością był  ukochanym mężem, ojcem, dziadkiem, częścią rodziny,  a dla wielu z nas serdecznym przyjacielem, naukowcem, mentorem,  autorytetem. Szczególnie lubiany był  za swoją życzliwość,  skromność, poczucie humoru oraz wielką miłość do ryb wędrownych, którym poświęcił niemal całe życie zawodowe.

Karierę ichtiologiczną rozpoczął w połowie latach 50. XX w. jako  asystent Wyższej Szkoły Rolniczej w  Olsztynie na Wydziale Rybactwa, a następnie, od 1959 roku związał się z Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza. Początkowo kierował Terenową Pracownią Rybactwa Rzecznego w Gdańsku, od 2002 roku był kierownikiem Zakładu Rybactwa Rzecznego,  następnie Zakładu Ryb Wędrownych. W międzyczasie współpracował  z wieloma instytucjami naukowymi, zarówno w kraju, jak i za granicą -  głównie z Uniwersytetem Gdańskim i Morskim Instytutem Rybackim – Państwowym Instytutem Badawczym.

W działalności międzynarodowej na szczególną uwagę zasługuje członkostwo w następujących komisjach: Baltic Salmon and Trout Assessment Working Group ICES, Anadromous and Catadromous Fish Committee ICES, Salmon Action Plan Surveillance Group of International Baltic Sea Fisheries Commission, Advisory Sub-Group on Genetics and Ecological Aspects on Stocking of Salmon of Internat. Baltic Sea Fish. Comm.

Profesor był typem społecznika, stąd też miał okazję pełnić funkcję radnego Rady Miasta Gdańska. Zasiadał w licznych radach naukowych i komisjach: Polskiego Towarzystwa Zoologicznego i Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, Słowińskiego Parku Narodowego, Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku, Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych, Państwowej Radzie Ochrony Przyrody, Radach Naukowych Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Morskiego Instytutu Rybackiego oraz Radzie Naukowej przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Wędkarskiego.

Efekty jego dociekań naukowych możemy znaleźć w blisko 180 artykułach naukowych, w 5 książkach oraz w niezliczonej liczbie artykułów popularnonaukowych, opinii  i recenzji. Za swoją pracę, w tym również społeczną, uhonorowany został wieloma odznaczeniami, m.in. Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodze­nia Polski, odznakami Zasłużony Ziemi Gdańskiej, Zasłużony Pracownik Rolnic­twa, Złotą Odznaką PZW i Medalem Pro­fesora Sakowicza.

Po odejściu  na emeryturę  poświęcił się pracy przy  realizacji  programów odbudowy i restytucji populacji łososia i troci wędrownej w ramach Zespołu ds. Zarybiania, któremu  przewodniczył od 2000 roku.

Swoją energią i determinacją w dążeniu do celu zaraził wiele osób, nie tylko ze świata nauki, ale również hodowców ryb i wielu pokoleń ichtiologów.

Liczne grono bliskich i przyjaciół  znało go również jako eksperta i wytwórcę  wszelkiego rodzaju nalewek, których rodzajami i rocznikami lubił zaskakiwać podczas  spotkań  braci rybackiej.

Odchodzi od nas jako człowiek, ale zostanie w pamięci etos jego pracy i poświęcenia się dla dobra ryb, rybaków i rybactwa.

 

Koleżanki i koledzy z Instytutu Rybactwa Śródlądowego

 

Galeria: