Wybory do Rady Naukowej IRS

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 czerwca 2017 r. (wtorek) w godz. 1000-1200 odbędąsię wybory do Rady Naukowej IRS na kadencję 2017-2021.

Prawo wyborcze przysługuje wszystkim pracownikom Instytutu.

 

Lista kandydatów w wyborach
do Rady Naukowej IRS na kadencję 2017-2021

 

Pracownicy naukowi posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, zatrudnieni w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady:

 • prof. dr hab. Ryszard Kolman
 • prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki
 • prof. dr hab. Jacek Wolnicki
 • prof. dr hab. Zdzisław Zakęś
 • dr hab. Łucjan Chybowski prof. IRS
 • dr hab. Piotr Dębowski prof. IRS
 • dr hab. Stefan Dobosz prof. IRS
 • dr hab. Agata Kowalska
 • dr hab. Piotr Parasiewicz prof. IRS
 • dr hab. Mirosław Szczepkowski prof. IRS

 

Pracownicy naukowi posiadający stopień naukowy doktora, zatrudnieni w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady:

 • dr inż. Rafał Bernaś
 • dr inż. Tomasz Czerwiński
 • dr inż. Andrzej Kapusta
 • dr inż. Krzysztof Kazuń
 • dr Paweł Prus
 • dr inż. Stanisław Robak
 • dr inż. Dariusz Ulikowski

 

Pracownicy badawczo-techniczni zatrudnieni w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady:

 • mgr inż. Joanna Hutorowicz
 • dr inż. Andrzej Lirski